Dopyt po bratislavských starších bytoch je vysoký, ich ceny rastú rýchlejšie ako ceny novostavieb

  • 8. 11. 2016

[caption id="attachment_6190" align="alignright" width="300"]

„K prudkému rastu cien bytov v Bratislave dnes dochádza aj pri novostavbách a aj pri starších bytoch,“ konštatuje hlavný analytik Bencont Investments Matúš Jančura dodáva: „10%-né tempo rastu je však príliš vysoké na to, aby sa dokázalo udržať dlhšiu dobu. Ide skôr o nárazový jav, keď ľudia začali vnímať, že ceny nehnuteľností majú pokrízový pokles už za sebou, a nahromadené úspory sa nebáli opäť investovať do realít. Okrem toho spotrebiteľov do kúpy bytu motivujú aj nízke úrokové sadzby a obavy zo sprísnenia financovania úverov na nehnuteľnosti od roku 2017.“ „Staršie byty majú oproti novostavbám konkurenčnú výhodu ceny a dôležitá je aj možnosť okamžitého nasťahovania sa. Tú novostavby neposkytujú (len 10% voľných novostavieb je reálne dostavaných). Ponuka starších bytov sa však na rozdiel od novostavieb nemôže elasticky rozširovať o byty, po ktorých je najvyšší dopyt. Preto dochádza k vypredávaniu starších bytov, čo tlačí cenu zvyšnej ponuky nahor. Táto rýchle rastúca cena bude sekundárny trh postupne robiť menej atraktívnym. Rast cien na sekundárnom trhu pravdepodobne pár kvartálov ešte potrvá. Kvôli obmedzenej a rýchlo sa znižujúcej ponuke menších, lacnejších bytov (po ktorých je najväčší dopyt) však tento rast do jedného až dvoch rokov s veľkou pravdepodobnosťou ochladne. Lacné staršie byty sa vypredajú a o tie drahšie vysoký záujem nie je. Dopyt postupne klesne a s ním aj cenový rast,“ predpovedá Jančura. „Je potrebné si uvedomiť, že takýto rýchly rast cien nehnuteľností je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Ceny nehnuteľností nemôžu rásť takýmto vysokým tempom, ak nie je ich rast podporovaný rovnako silným rastom reálnych príjmov obyvateľstva. Z toho vyplýva, že rast cien nehnuteľností sa z určitosťou zastaví, keď si ľudia z príjmov nebudú vedieť dovoliť kúpu. V tej chvíli ceny nehnuteľnosti začnú klesať, alebo, čo je menej pravdepodobné, sa z nich stane luxusný tovar.“