Dva z deviatich vydrických mlynov prinavrátia do života

  • 20. 8. 2008

[caption id="attachment_9829" align="alignright" width="300"]Deviaty – Suchý mlyn zachytený na mape z roku 1734 bol posledným z vydrických mlynov, ktorý tu fungoval až do roku 1868 a zachoval sa pre dnešok. Na začiatku 20. storočia prestavaný na letný penzión s reštauráciou a po druhej svetovej vojne prerobený na byty a kancelárie, podľahol začiatkom 20. storočia radikálnej prestavbe, ktorá prekryla všetky staršie vrstvy a zlikvidovala aj mlynské zariadenia. V súlade s novým územným plánom Bratislavy a podľa dohody s vlastníkom objektu – Lesmi SR ho rekonštruuje spoločnosť Euro Active Group, ktorá v prospech zachovania jestvujúcich historických prvkov podnikla najprv zabezpečovacie, statické a stavebné práce. Pri obnove postupuje podľa fotografií z čias okolo roku 1900 a dobových projektov uložených v archíve mesta Bratislava. Na neľahkom projekte sa podieľajú aj špecialisti na ochranu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok.

Hoci opätovné prinavrátenie do života nebude znamenať doslovný návrat k niekdajšej funkcii obilných mlynov, spoločenský význam tejto ich „resuscitácie“ je ďalekosiahly. Obidve stavby ožijú spolu s novým poslaním, súčasne však zostanú zachované pre ďalšie generácie v čo najpôvodnejšej podobe ako pamätníky priemyselného vývoja na širšom území Bratislavy.

Obrázky: Viliam Sedlár, Ernest Páleník a archív
1, 2, 3 – Metamorfózy Klepáča: výletná reštaurácia (1920), ruiny (2004), pred finále rekonštrukcie (2008)
4 – Suchý mlyn na dobovej pohľadnici zo začiatku 20. storočia