Dve tretiny stavebných firiem sa boja nedostatku kvalifikovaných zamestnancov

  • 2. 12. 2015

[caption id="attachment_6544" align="alignright" width="300"]Dve tretiny stavebných firiem sa boja nedostatku kvalifikovaných zamestnancov[/caption]

Riaditelia dvoch tretín (66 %) stavebných spoločností sa obávajú nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Viac než tretina firiem (37 %) si sťažuje na nedostatok absolventov technických profesií. Hlavnou príčinou je podľa riaditeľov firiem nezáujem mladých ľudí o technické profesie. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov by mohol byť v budúcnosti značne limitujúcim faktorom pre rozvoj spoločnosti, potvrdzujú to dve tretiny (66 percent) riaditeľov stavebných firiem. Medzi riaditeľmi veľkých firiem prevláda tento názor dokonca v 71 percent prípadoch.

Už teraz si riaditelia viac než tretiny (37 percent) firiem sťažujú na nedostatok absolventov vysokých a stredných škôl ale aj vyučených profesistov. Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015 je to spôsobené predovšetkým nezáujmom mladých ľudí o technické profesie. Riaditelia stavebných spoločností tento faktor ohodnotili číslom 8,4 na stupnici od nuly do desať, kde desiatka mala najväčší vplyv na nedostatok mladých ľudí v odbore. Druhou najčastejšie zmieňovanou príčinou je podľa stavebných firiem nekoncepčný prístup štátu k vzdelávaniu (8,1 bodov). „V čase stavebného boomu je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov prirodzeným dôsledkom, a nie neočakávaným prekvapením. Na trhu chýbajú hlavne kvalifikované robotnícke profesie, ale i niektoré špecializovaná technické činnosti. Naším cieľom je budovať tieto kapacity , ako aj špeciálne technické zručnosti z vnútra firmy, rozvojom a vzdelávaním zamestnancov. A čo sa týka odborného školstva, je to dlhodobý problém, ktorý treba riešiť systémovo a nie iba vtedy, keď je zrazu na trhu nedostatok kapacít,“ informuje Magdaléna Dobišová, riaditeľka spoločnosti SKANSKA.

V priemere takmer tretina (32 percent) firiem sa snaží budúcich stavbárov získať už popri štúdiu. Veľký záujem o výchovu mladých ľudí ešte pred dokončením školy majú predovšetkým veľké firmy (65 percent). Študentskú prax vo veľkej miere podporujú tiež firmy so zameraním na inžinierske stavby (50 percent). „S dostatočne kvalifikovanými zamestnancami je vždy problém. Skôr sa už stretávame s tým, že nám chce konkurencia prevziať našich stálych a najlepších zamestnancov. Zatiaľ sa nám darí dopĺňať našu potrebu kvalitnými zamestnancami, aj keď je to čím ďalej ťažšie, pretože tej práce je citeľne viac a voľných zamestnancov menej. Školy sú vo veľkej miere teoretické. Chcelo by to viac praxe či už počas školy, alebo hneď po škole, prípadne viac pedagógov s väčšími skúsenosťami z praxe, ktoré by mohli odovzdať následne študentom,“ dodáva Dušan Štefanides riaditeľ spoločnosti, OBERMEYER HELIKA s. r. o.

Vzhľadom k rastúcemu objemu stavebnej produkcie už v budúcom roku pripravuje tretina spoločností (32 percent) nábor nových zamestnancov. Najväčší záujem budú mať riaditelia firiem o robotnícke profesie a THP pracovníkov. „Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s poslucháčmi vysokých škôl. Dáva nám to možnosť daného pracovníka lepšie spoznať a odhaliť jeho potenciál. Veľa našich súčasných dlhoročných zamestnancov začalo pracovať pre našu spoločnosť ešte počas štúdia a do plného pracovného pomeru nastúpili ako plnohodnotne zaškolení pracovníci,“ hovorí Michal Fickuliak, Marketing manager, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber – Terranova.