Dve z troch veľkých stavebných spoločností plánujú zdražovať v tomto roku, v priemere o 7 %

  • 15. 3. 2015

[caption id="attachment_6725" align="alignright" width="300"]Dve z troch veľkých stavebných spoločností plánujú zdražovať v tomto roku, v priemere o 7 %[/caption]

Iba štvrtina stavebných spoločností bude zvyšovať ceny stavebných prác v tomto roku a to v priemere o 7 %. Zdražovanie pripravujú najčastejšie riaditelia veľkých firiem (72 %). Ceny porastú hlavne kvôli zvyšovaniu nákladov v podobe subdodávateľských prác, rovnako tiež v dôsledku snahy stavebných firiem o vytvorenie alebo zvýšenie aktuálnej ziskovej marže. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research.

Vzhľadom k súčasnému stavu stavebného trhu a očakávanému iba miernemu rastu slovenského stavebníctva, nepripravuje väčšina slovenských stavebných spoločností v tomto roku zdražovanie svojich stavebných prác (69 %). Naopak, iba štvrtina spoločností potvrdzuje, že zvyšovanie cien stavebných prác v tomto roku bude realizovať. V priemere pôjde o 7 percentné navýšenie cien. „Dôvodom pre zvyšovanie cien bude u týchto firiem, podľa slov ich riaditeľov, hlavne rast nákladov a to konkrétne vo forme zvýšenia cien subdodávateľských prác, ktoré musia stavebné firmy svojim subdodávateľom platiť. V niektorých oblastiach začínajú mať subdodávatelia už totiž dostatok práce a nechcú ísť pracovať za akúkoľvek cenu, “ vysvetľuje Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. V druhom rade bude mať potom vplyv rovnako aj snaha o vytvorenie alebo zvýšenie ziskových marží, ktoré boli u časti firiem v dôsledku tvrdého konkurenčného boja stlačené na minimum, niekedy aj do záporných hodnôt. „Áno, ceny porastú a to z toho dôvodu, že vzrastie počet zákaziek na Slovensku, a aj preto lebo je na trhu nedostatok zdrojov,“ súhlasí Philippe Corbel, generálny riaditeľ, Inžinierske stavby, a. s. Že k tomuto trendu dochádza už dnes, potvrdzuje aj Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s. „Ceny stavebných prác a materiálov signalizujú nárast už dnes“. „Ceny porastú u materiálov a služieb, ktoré sú nadštandardnej kvality a majú pre zákaznika nejakú pridanú hodnotu. U bežných materiálov, predovšetkým kvôli lacným výrobkom zo zahraničia, ceny porastú minimálne,“ hovorí Branislav Bačo, Business Manager, Ruukki CZ, SK.

Značný rozdiel je medzi odpoveďami firiem podľa veľkosti ale aj zamerania. Zatiaľ čo z veľkých firiem potvrdzuje zvýšenie cien stavebných prác až 72 percent riaditeľov (v priemere o 7 percent), z malých spoločností bude zdražovať iba necelá šestina (16 percent, v priemere o 8 percent). V obore inžinierskych stavieb pripravuje zdražovanie celá polovica spoločností (o 8 percent). Firmy, ktoré stavajú pozemné stavby, zvýšia ceny iba v osemnástich prípadoch zo sto. „Predpokladáme nárast cien stavebných prác a materiálov. Ceny boli dlhodobo stlačené na minimum, čo je pre veľa subjektov už ďalej neudržateľné,“ hovorí Miroslav Zobaník, generálny riaditeľ, Metrostav Slovakia a. s. To potvrdzuje aj Jozef Bošanský, predseda predstavenstva, Železničné stavebníctvo Ba. a. s.: „Predpokladám, že ceny stavebných prác porastú, v predchádzajúcom období boli zákazky súťažené za podhodnotené ceny, čo prinášalo problémy pri realizácii a problémy s neplatením subdodávateľov a následne problémy s ukončovaním stavieb.“

Podľa Petra Budaya, vrchného riaditeľa úseku underwritingu a maklérskeho obchodu Generali Poisťovňa, ceny poistenia pre stavebné firmy neporastú: „V prípade poistenia technických rizík (stavebno-montážne poistenie) neočakávame nárast cien. Ceny sú však individuálne a zohľadňujú stavebné dielo po stránke technického riešenia, skúseností klienta, škodovej histórie a pod.“ Rovnakú situáciu potvrdzuje Libor Táglicht, výkonný riaditeľ CZ/SK, RAMIRENT s. r .o.: „Naše ceny neporastú. Momentálne sa zameriavame skôr na vyššiu využiteľnosť našich zdrojov než na samotný rast cien.“ „Nepredpokladám, že v najbližších rokoch nastane priaznivé obdobie pre podstatný nárast cien v oblasti stavebníctva. Stavebné firmy, a podobne na tom sme aj my, sa budú snažiť postupne stabilizovať svoje zásobníky zákaziek, a to aj za cenu zníženia svojich ziskov, v porovnaní s predkrízovým obdobím,“ hovorí Mário Červenka, konateľ v O.M.C Invest spol. s r. o.

Situácia, ktorá v posledných šiestich rokoch na stavebnom trhu panovala, prinútila takmer polovicu (46 percent) stavebných spoločností znížiť ceny ponúkaných prác a to v priemere o 16 percent. Podľa slov týchto riaditeľov sa prepad cien prejavil najviac v zmieňovaných maržiach stavebných firiem a rovnako k poklesu cien prác pomohlo zníženie cien stavebných materiálov a mechanizácie. Naopak, nárast cien oproti roku 2008 potvrdzuje približne jedna z piatich firiem (22 percent). Tretina firiem od roku 2008 ceny nemenila a tie zostali na predchádzajúcej úrovni.

Najväčšie a najčastejšie zmeny potvrdili riaditelia veľkých stavebných spoločností. Menej za prácu si teraz účtujú až štyri z piatich (82 percent) veľkých spoločností a to v priemere o 16 percent. V segmente malých firiem potvrdzujú pokles cien štyria z desiatich riaditeľov (39 %), v priemere opäť o 16 %. Z pohľadu jednotlivých segmentov podľa stavebného zamerania sú už rozdiely podstatne menšie – pokles cien potvrdzuje 47 % firiem z pozemného a 42 % z inžinierskeho staviteľstva.

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2014 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnosť Ramirent, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C. INVEST, hlavným stavebným partnerom SKANSKA, výhradným poisťovacím partnerom je GENERALI a výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s.

Foto: Herman Brinkman