Dynamicky naďalej rastú hlavne ceny bytov

  • 28. 11. 2016

[caption id="attachment_6154" align="alignright" width="300"]

Pri zostavovaní nášho kompozitného ukazovateľa sme vychádzali z nasledujúcich vzťahov:

  • Cena bývania/Cena nájomného,
  • Cena bývania/Hrubý disponibilný dôchodok na obyvateľa,
  • Cena bývania/Deflátor spotrebných výdavkov domácností,
  • Celkový stav úverov/HDP a
  • Objem stavebnej produkcie pri výstavbe bytových budov/HDP.

Vývoj hodnôt kompozitného indexu vyplnil v doterajšej histórii slovenského realitného trhu všetky zvýraznené škály, t. j. od prepadu až po cenovú realitnú bublinu. Aktuálne sa hodnota kompozitného indexu na hodnotenie vývoja ceny bývania nachádza v pásme vzostupu. Stále však je pod pásmom rizikového vývoja a relatívne ďaleko od pásma realitnej cenovej bubliny. Pokračujúci rast ekonomickej výkonnosti a snaha domácností ešte využiť relatívne priaznivé úverové podmienky vytvárajú predpoklady pre pokračovanie rastu agregovanej ceny nehnuteľností na bývanie aj v posledných mesiacoch roku 2016.