Električka cez Starý most oficiálne spojila Petržalku s centrom mesta

 • 10. 7. 2016

[caption id="attachment_6308" align="alignright" width="300"]Električka cez Starý most oficiálne spojila Petržalku s centrom mesta[/caption]

Prvá električka s cestujúcimi prešla Starým mostom 8. júla počas oficiálneho otvorenia, ktorého súčasťou bol kultúrny program. Starý most tak už plnohodnotne slúži nielen peším a cyklistom, ale aj cestujúcej verejnosti.

Starý most dnes oficiálne otvoril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu s pozvanými hosťami, medzi nimi – podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely a generálny riaditeľ spol. EUROVIA SK Robert Šinály.

„Podarila sa nám veľká vec pre Bratislavu a pre Petržalku. Po 55-och rokoch sme vrátili do Petržalky električku, ktorá bude spájať našu najväčšiu mestskú časť s centrom mesta,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým Bratislavčanom za trpezlivosť a pochopenie. Toto je nová éra Starého mosta a som nesmierne rád, že sa nám podarilo projekt I. etapy električkovej trate do Petržalky, napriek stavu v akom sme ho prebrali, doviesť do úspešného konca,“ dodal primátor.

Petržalská trať prešla v uplynulých dňoch poslednými úpravami, ktoré umožnili jej sprevádzkovanie okamžite po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Na trati bola zároveň zopakovaná technicko – bezpečnostná skúška, ktorá potvrdila pripravenosť uvedenia trate do prevádzky. Oficiálne otvorenie trate doplnil zaujímavý program, počas ktorého vystúpila kapela Walk On či špeciálny program, ktorí si pripravili parkuristi, bikeri a bubeníci. Plynule smerom na Štúrovu ulicu si verejnosť užila aj vystúpenie skupiny Jana Dekánková a band, hercov na chodúľoch či parkuristov.

Bratislavská samospráva v roku 2013 pristúpila k realizácii jedného zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňal (okrem iného) rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie I. etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy do Petržalky, čo znamená, že najväčšia mestská časť slovenskej metropoly je zapojená do siete mestských električkových tratí a historický most slúži pre verejnú dopravu, cyklistom a chodcom a stal sa novou promenádou v Bratislave. Na prestavbu Starého mosta mesto získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Na financovaní projektu sa z 85 percent podieľa EÚ, 10 percent štát a 5 percent zaplatilo mesto. Stavebné práce stáli 69 033 163,73 EUR s DPH.

Hlavné mesto SR Bratislava ukončilo stavebné práce na výstavbe projektu Nosný systém MHD do Petržalky, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám., 15. decembra 2015. Vzápätí požiadalo o začatie kolaudačných konaní v prípade viac ako 100 objektov. Kolaudačné rozhodnutia postupne nadobúdali právoplatnosť. Posledné kolaudačné rozhodnutie sa týkalo električkovej trate. Projekt NS MHD I. časť je tak definitívne ukončený.

Dôležité medzníky stavby:

 • 22. októbra 2013 – podpis zmluvy o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky
 • 2. december 2013 – Starý most sa začal rozoberať, posledná možnosť prejsť po Starom moste
 • december 2014 – montáž 1. segmentu oceľovej konštrukcie
 • 12. február 2015 – výsuv prvého segmentu oceľovej konštrukcie
 • 22. marec 2015 – prvý dvojitý výsuv oceľovej konštrukcie (30 m oceľovej konštrukcie)
 • 22. október 2015 – spojenie oboch brehov Dunaja oceľovou konštrukciou
 • 16. november 2015 – ukončenie prác na Štúrovej ulici
 • 1. december 2015 – kompletné dokončenie oceľovej konštrukcie Starého mosta
 • 15. december 2015 – ukončenie stavebných prác na celom projekte
 • 19. mája 2016 – sprístupnenie Starého mosta pre peších a cyklistov s výnimkou električkovej trate
 • 8. júla 2016 – spustenie električkovej trate na Starom moste

Základné technické parametre celej stavby vrátane Starého mosta:

 • celková dĺžka stavby: 2 432 m
 • celková dĺžka mostov: 1 012 m
 • celková dĺžka cestných komunikácií: 1 741 m
 • celková dĺžka samotného mosta: 465,4 m
 • váha oceľovej konštrukcie: 6 796 t
 • počet pôvodných pilierov 6 + 2 opory, po rekonštrukcii 5 pilierov + 2 opory (2 staré piliere zbúrané a nahradené jedným novým)
 • štandardná šírka mosta s chodníkmi: 22,05 m
 • šírka v miestach balkónov: 33,25 m
 • celková výška konštrukcie mosta: 11,3 m
 • výška od koľaje: 9 m
 • celková plocha náterov konštrukcií: cca 90 000 m2
 • počet zastávok električky: 4 (Štúrova, Viedenská, Bosákova a Jantárová)