Európske priemyselné a logistické nehnuteľnosti sú v dobrej kondícii

  • 26. 8. 2014

[caption id="attachment_6822" align="alignright" width="300"]Európske priemyselné a logistické nehnuteľnosti sú v dobrej kondícii[/caption]

Priemyselné centrá Európy hlásili rast počas celého druhého štvrťroka 2014. V sektore logistiky vyhnal veľký dopyt v kombinácii s obmedzenou ponukou, najvyššie požadované nájomné smerom nahor. Niekoľko východoeurópskych trhov zaznamenalo rast najvyššie požadovaného nájomného v sektore logistiky, vrátane Tallinu, Vilniusu, Bratislavy a Brna, pričom Minsk zaznamenal najväčšie zvýšenie (+45 %) spomedzi všetkých trhov, najmä z dôvodu nedostatočnej ponuky.

Slovenský trh s priemyselnými a logistickými priestormi

Mesačné požadované nájomné v priemyselných a logistických priestoroch na Slovensku sa pohybovalo od 3,65 eur/m²/mesiac až 4,20 eur/m²/mesiac. Mesačné požadované nájomné v kancelárskych priestoroch vrámci priemyselných priestorov sa pohybovalo od 7,50 eur/m²/mesiac do 8,5 eur/m²/mesiac. Miera neobsadenosti týchto priestorov bola ku koncu prvého polroka 2014 na úrovni 7,5 %. „V druhom polroku 2014 očakávame dokončenie výstavby viacerých industriálnych nehnuteľností v bratislavskom a žilinskom regióne. V priebehu nasledujúcich deviatich mesiacov tiež očakávame početné investičné transakcie v tomto segmente,” hovorí Martin Varačka, riaditeľ divízieprenájmov priemyselných priestorov spoločnosti Colliers International.

Prehľad trhu EMEA

Dublin a hlavné britské logistické trhy, vrátane londýnskeho Heathrow, Birminghamu v oblasti West Midlands a Manchestru v oblasti North West, tiež zaznamenali zvýšenie nájomného v priemyselných budovách. Dialo sa tak vďaka zotavujúcemu sa dopytu a zvyšujúcej sa dostupnosti, čo bol tiež prípad Mníchova a Stuttgartu v Nemecku. Tim Davies, spoluvedúci oddelenia EMEA Industrial spoločnosti Colliers International povedal: „aj keď sú zrejmé rozdiely v rámci regiónu EMEA (Európy, Stredného východu a Afriky), je jasné, že „nepríjemné následky eurozóny“ boli vyliečené v takmer všetkých lokalitách. Pozerajúc sa dopredu, môžeme sa nazdávať, že odrazenie sa väčšiny európskych ekonomík sa premení na zvýšený dopyt zo strany nájomníkov. Rast nájomného na všetkých trhoch bude naďalej podporovať najmä aktivita v oblasti e-obchodovania a maloobchodného sektora.“

Najnovšia správa EMEA Industrial Report spoločnosti Colliers International ukazuje, že hodnoty najvyššie požadovaného nájomného sú teraz stabilné vo väčšine lokalít (46 z 54 miest v prvom polroku 2014 hlásilo buď rast alebo ostalo stabilných). Tie zahŕňajú primárne juhoeurópske trhy, vrátane Lisabonu a Madridu, kde najvyššie požadované nájomné v sektore logistiky bolo stabilné počas posledných 18 mesiacov. „Ostáva šesť trhov, ktoré sú naďalej sužované vysokými objemami voľných priestorov a nižším dopytom, čo vytvára ďalší tlak smerom nadol na najvyššie požadované nájomné v sektore logistiky. Ide napríklad o Maďarsko a tiež Moskvu. V moskovskom regióne viedol samotný veľký objem postavených priestorov k miernemu poklesu nájomného, pričom sa očakáva ďalšia korekcia“, povedal Davies. Pokles bol tiež zaznamenaný v Hamburgu, Poznani, Amsterdame, Viedni a Aténach. Pri pohľade dopredu sa ďalšie zvýšenie najvyššie požadovaného nájomného v sektore logistiky očakáva v Londýne, Birminghame, Dubline, Stuttgarte a Vilniuse. Zatiaľ čo poklesy možno pozorovať na hlavných ruských trhoch, v Moskve a Petrohrade, ako aj v Aténach a Belehrade.

Aktivita investorov

Na investičnom trhu zaznamenali pokles najvyššieho výnosu z nájomného v 12 európskych lokalitách, pričom zoslabli len na ôsmich trhoch. Žiadnu zmenu nezaznamenalo 33 z 53 trhov. Nemecko síce v 1. štvrťroku 2014 zaznamenalo svoj doteraz najvyšší objem investičných transakcií v sektore logistiky, aktivita investorov sa však v druhom štvrťroku vrátila do normálu. Najpozoruhodnejší bol Frankfurt, najdrahšia lokalita, ktorý zaznamenal zníženie výnosov o mínus 30 bp, pričom Stuttgart zaznamenal mínus 20 bp. Ďalšími horúcimi miestami záujmu investorov boli základné stredoeurópske a východoeurópske distribučné trhy Bratislava (-50 bp), Praha (-25 bp) a Brno (-30 bp). Logistický sektor tiež zaznamenal zvyšujúcu sa aktivitu vo Švédsku, kde hlavné logistické trhy: Göteborg a Štokholm, zaznamenali pokles najlukratívnejších výnosov o –25 bps. Davies povedal: „približujúc sa k poslednému štvrťroku tohto roka, očakávame ďalšie zníženie výnosov po celom regióne EMEA (Európy, Stredného východu a Afriky). Britský trh je už vyzretý a Nemecko je naklonené nasledovať ho v prípade silného záujmu medzinárodných investorov. Dlhodobejšie perspektívy sú povzbudzujúce dokonca aj pre krajiny, ktoré sú najtvrdšie zasiahnuté eurozónou, aj keď tieto budú potrebovať viac času na zotavenie. Ďalšie zníženie najlukratívnejších výnosov sa očakáva v Írsku, Veľkej Británii, Poľsku a Českej republike. Vidíme tiež, že španielsky trh je na začiatku obdobia rastu z hľadiska úrovní nájomného a hodnôt investícií. Chytrí investori sú na pozore, keďže ešte stále sa objavujú možnosti pre príležitostné kúpy.“

Ilustračné foto: Colliers