FIRMY VYHĽADÁVAJÚ EKOLOGICKÉ BUDOVY

Zistenia najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE poukazujú na to, že firmy pri kúpe či prenájme svojich budúcich nehnuteľností čoraz viac nazerajú na tzv. ESG agendu (environmentálne a sociálne faktory, ale aj faktor riadenia rizík). Mnohé z nich taktiež dávajú pri svojom rozhodovaní prednosť práve budovám so zelenou certifikáciou. Tie, okrem iného, využívajú obnoviteľné zdroje energií a znižujú ich samotnú spotrebu.

Spoločnosť CBRE realizovala svoj prieskum na jeseň 2022 medzi odborníkmi z oblasti komerčných nehnuteľností z celého sveta. Viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že minulý rok kládli na ESG agendu oveľa väčší dôraz. Ich hlavným cieľom pritom bolo zníženie spotreby energií a emisií uhlíka.

FIRMY VYHĽADÁVAJÚ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY

Firmy dnes musia bojovať s rastúcimi nákladmi na energie a viacerými vládnymi predpismi, čo sa odzrkadľuje aj na ich stratégiách. Prieskum CBRE ukázal, že aj z tohto dôvodu sú ochotné zaplatiť viac za nehnuteľnosti, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov (58 %) alebo používajú inteligentné technológie na monitorovanie a úpravu spotreby energií (53 %).

Veľmi zaujímavý je aj fakt, že až 84 % opýtaných respondentov zámerne vyhľadáva nehnuteľnosti, ktoré využívajú prvky na zníženie spotreby energie. Polovica z nich tiež uviedla, že ak budova takéto prvky nespĺňa, od jej majiteľa by vyžadovali zľavu, prípadne by od zmluvy odstúpili.

Čoraz väčšiu pozornosť na realitnom trhu má aj zelená certifikácia budov. Prieskum od CBRE ukázal, že až 45 % firiem si dnes rado priplatí za prenájom či kúpu certifikovanej budovy. Zároveň, tretina firiem by nehnuteľnosť bez certifikácie odmietla.

„Preferencie firiem sú jasné, čo vidíme aj pri našich klientoch. V popredí ich záujmu je práve znižovanie emisií, pričom ESG agenda ovplyvňuje ich stratégie a rozhodovacie procesy. Ich cieľom je pracovať v priestoroch, ktoré sa starajú o zdravie a pohodu zamestnancov, znižujú náklady na ich prevádzku a investujú tiež do obnoviteľných zdrojov a efektívnosti. Predpokladáme, že nehnuteľnosti, ktoré kladú dôraz na tieto aspekty, vo veľkej miere pomôžu firmám splniť ich environmentálne a sociálne ciele,“ uviedol na margo zistení Matt Werner, Global President of Client Care v spoločnosti CBRE.

ROZHODUJE DOSTUNOSŤ DO PRÁCE, VEREJNÁ DOPRAVA AJ ODOLNOSŤ BUDOVY VOČI PRÍRODNÝM KATASTROFÁM

V záujme firiem je čoraz viac nielen udržateľnosť budov, ale aj zdravie a pohodlie zamestnancov. Zároveň, firmy vnímajú, že pre ich zamestnancov je veľmi dôležité aj to, ako dlho im trvá cesta do práce. Pre 82 % spoločností patrí práve dobrá dostupnosť k verejnej doprave medzi hlavné rozhodovacie faktory pri výbere budovy.

CBRE prieskum sa pozrel aj na ďalšie faktory, po ktorých firmy siahajú v otázke starostlivosti o duševné a fyzické zdravie zamestnancov. Celkom 66 % firiem preferuje budovy, ktoré zamestnancov umožňujú jednoduchšie cestovanie do práce na bicykli či pešo. Okrem toho, v porovnaní s klasickými budovami by tiež uprednostnili budovy s inkluzívnym dizajnom, ktorý spĺňa potreby zamestnancov (58 %).

Aj napriek tomu, že dnes rozhodnutia firiem vo veľkej miere ovplyvňujú vládne regulácie a vyššie ceny energií, až 63 % firiem uviedlo, že etika, hodnoty a účel podnikania spoločnosti sú prioritou pri plnení ESG cieľov.

Až pre 75 % firiem je pri výbere nehnuteľnosti rozhodujúca odolnosť budovy voči klimatickým zmenám, a to aj vzhľadom na stúpajúci počet prírodných katastrof. Prieskum sa bližšie pozrel aj na výzvy a bariéry pri implementácii ESG stratégií do praxe. Firmy v tomto prípade identifikovali za kľúčové aspekty nedostatočnú kvalitu dát (53 %), náklady (47 %) a neistotu týkajúcu sa výhod ESG agendy (36 %).

„Téma ESG stále viac rezonuje v oblasti komerčných nehnuteľností. Aj náš posledný prieskum  potvrdil, že prenajímateľom záleží na všetkých troch pilieroch ako na energetickej úspornosti, tak na komforte svojich zamestnancov, ale aj na certifikácii budov a dodržiavaní noriem. Uvedené zistenia môžeme potvrdiť aj za Slovensko. Vidíme, že veľa vlastníkov komerčných nehnuteľností má záujem o energetické audity či ESG Due Dilligence, aby identifikovali možné zlepšenia v týchto oblastiach. Stratégia znižovania emisií uhlíka a zelená certifikácia začínajú byť samozrejmosťou,“ uzatvára Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG a udržateľnosti v spoločnosti CBRE Slovensko.

Celý prieskum:  https://www.cbre.com/insights/books/strengthening-value-through-esg

rs/pb