Flexibilná práca je stále obľúbenejšia, ale …

  • 9. 9. 2021

Do kancelárií sa budú ľudia postupne vracať po celý zvyšok roka 2021. Lídrami
„návratu do ofisov“ sú najmä menšie firmy s menej ako 100 zamestnancami.
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti
CBRE s názvom “EMEA Occupier Survey”, do ktorého sa zapojilo celkom 130
spoločností z rôznych krajín regiónu EMEA (Európa, Stredný Východ
a Afrika).

Podľa prieskumu už vyše 80 % malých firiem otvorilo všetky pobočky.
Zaujímavé je ale porovnanie s najväčšími firmami (viac ako 10 000
ľudí). Pracoviská pre zamestnancov sprístupnila len tretina z nich.
Väčšina veľkých firiem otvorila viac ako polovicu pôvodných priestorov. 

Z prieskumu CBRE vyplývajú značné rozdiely v rámci jednotlivých odvetví.
Viac ako 70 % spoločností z oblasti biotechnológií (napr. farmácia, mikrobiológia,
virológia, genetika, biochémia a pod.) sprístupnilo svoje pracoviská úplne.
Dôvod je jednoduchý: v týchto odvetviach je vykonávanie práce z domu
náročné, ak nie nemožné kvôli špecifickým podmienkam. Avšak spoločnosti
pôsobiace v iných odvetviach sa s úplným návratom ľudí do kancelárií
neponáhľajú. Napríklad v  bankovníctve tak urobilo 57 % firiem a iba
46 % firiem zo sektora „technológie, médiá a telekomunikácie“ (TMT).  

Návrat s limity

„Návrat do kancelárií má svoje limity. Ukazuje sa ale, že firmy vynakladajú
značné úsilie na to, aby mohli svoje kancelárske priestory znova sprístupniť.
Väčšina plánuje opätovne zaľudniť kancelárie už v druhej polovici tohto roka,“
opisuje aktuálnu situáciu Richard Holberton, CBRE´s Head of EMEA Office
Occupier Research a dopĺňa: „Medzi najčastejšie opatrenia spojené
s návratom do kancelárií patria nosenie rúšok a respirátorov (73 %),
vizuálne pomôcky pre dodržiavanie sociálnych odstupov (69 %), obmedzenie návštev
(50 %) a rekonfigurácia dispozície kancelárie (50 %).“

Podľa analytikov spoločnosti CBRE bude stále populárnejšia hybridná forma
práce, čo potvrdzujú aj výsledky aktuálneho prieskumu. Takmer 60 % spoločností
sa prikláňa k nejakej forme zmiešaného alebo hybridného pracovného štýlu,
pričom najviac tento trend oslovuje veľké spoločnosti (77 %). Viac ako dve
tretiny spoločností, ktoré uprednostňujú hybridný model, tvrdia, že ich postup
bol dohodnutý a definovaný už na korporátnej úrovni. 

„Celkom 20 % všetkých respondentov podporuje návrat do kancelárií väčšiny
svojich zamestnancov na plný úväzok, z toho menšie firmy až na úrovni 63
%. Hybridný model práce preferuje 60 % firiem pôsobiacich v bankovom
a finančnom sektore, rovnako je to aj v odvetví TMT. Zo zrejmých
dôvodov je hybridnej práci naklonených len 50 % firiem z oblasti biotechnológií,“
dopĺňa Richard Holberton.

Popularita flexibilných podmienok

Kancelárie budú aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu a takmer 80 % spoločností
očakáva, že zamestnanci budú prácu vykonávať zväčša práve vo svojich
kanceláriách, prípadne v rovnakom pomere z domu a kancelárie.
Len minoritná časť firiem (15 %) plánuje úplný prechod na prácu na diaľku. Práca
v kancelárskych priestoroch bude naďalej prevládať.

Tretina opýtaných spoločností očakáva, že v najbližších 3 rokoch svoje
priestory rozšíri. Medzi najväčších optimistov patria telekomunikačné
spoločnosti. Až 60 % z nich totiž plánuje rozširovať svoje kancelárske
priestory. V segmente bankovníctva a financií plánuje z pohľadu
pracovných priestorov expandovať takmer 30 % firiem. Čo je potešiteľné, až 40 %
opýtaných spoločností zmeny neočakáva.

Hodnota flexibilných podmienok z pohľadu nájomníkov naďalej rastie. Podľa
odborníkov zo CBRE je to čiastočne taktická reakcia firiem na krátkodobú
ekonomickú neistotu, dôvody však môžu byť aj strategické. Spoločnosti sú vo
svojich očakávaniach ohľadne plánovania zmeny veľkosti svojich pracovných
priestorov vyvážené, pričom tretina očakáva v nasledujúcich troch rokoch
navýšenie prenájmu svojich kancelárskych priestorov. Spoločnosti z oblasti TMT
sú obzvlášť optimistické a viac ako 60 % z nich plánuje rozšíriť existujúce
priestory. Očakávania v bankovníctve a financiách sú oveľa vyrovnanejšie: rovnaká
časť (necelých 30%) plánuje expanziu aj zmenšenie priestorov, zatiaľ čo celých
40 % neočakáva žiadnu zmenu.

„Popularita flexibilných pracovných priestorov rastie z dvoch dôvodov.
Využitie takýchto kancelárií jednak umožňuje aplikovať rôzne modely obsadenosti
a jednak poskytuje zamestnancom možnosť vybrať si miesto výkonu svojej
práce. Spomínaný druhý dôvod je dôležitý hlavne pre veľké spoločnosti, ktoré sú
ochotné viac experimentovať s rôznymi dispozíciami priestorov na základe
zmeny preferencií zamestnancov a skúseností z pilotných projektov,“
uvádza Richard Holberton.

Kľúčový faktor: udržateľnosť

Spoločnosť CBRE sa vo svojom prieskume zamerala aj na kľúčové faktory pri výbere
kancelárskej budovy. Rozhodujúce sú flexibilita, wellness a udržateľnosť
(predovšetkým kvalita vzduchu). Takmer 40 % spoločností v prieskume
označilo za kľúčový faktor udržateľnosť, rovnaké percento dbá na integráciu
technológií ako konektivita či aplikácie. Celkom 54 % všetkých opýtaných
spoločností podčiarklo dôležitosť kvality vzduchu v kanceláriách. Pre
veľké firmy je nadpriemerne dôležitý väčší výber rôznych priestorov pre rôzne
typy práce a ich technické vybavenie.

S návratom do kancelárií sa obnovujú aj funkcionality, ktoré sa
v dôsledku lockdownu presunuli do úzadia. Ide predovšetkým
o spoluprácu, osobný kontakt a podporu korporátnej kultúry. Podľa
prieskumu firmy plánujú rozširovať svoje priestory určené práve na spoluprácu
(36 %), spustiť pilotné zavedenie nových pracovných stratégií vo vybraných
lokalitách firmy (33 %) a prehodnotiť štandardy dizajnu (22 %).

Firmy si zároveň uvedomujú, že zmeny v spôsoboch práce priamo súvisia
aj s technológiami. Prieskum ukázal, že najväčšej popularite sa vo firmách
tešia videokonferencie (67 %). Záujem je aj o smart systémy a senzory
inštalované v budove (31 %), a tiež senzory kvality vzduchu (25
%). 

„Firmy by mali myslieť na to, že 
dosiahnutie nových cieľov v rámci pracovných priestorov vyžaduje viac
ako len nový dizajn. Zmeny musia ísť ruka v ruke s novými organizačnými
princípmi ako aj prístupom manažmentu. Už teraz je zrejmé, že to bude dlhší a
postupný proces,“ uzatvára Richard Holberton.

SF/sk