Hlavné mesto začína stavať prvé náhradné nájomné byty

  • 25. 1. 2017

[caption id="attachment_6102" align="alignright" width="300"]Hlavné mesto začína stavať prvé náhradné nájomné byty[/caption]

Hlavné mesto SR Bratislava už v najbližších dňoch začne s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. Prvých 68 bytových náhrad sa bude stavať v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka. Zhotoviteľom stavby je vysúťažená spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., s ktorou hlavné mesto podpísalo zmluvu o dielo. Zhotoviteľ by mal výstavbu zrealizovať do 295 dní od prevzatia staveniska.

„Tento projekt sme prevzali absolútne podcenený a neriešený. Ihneď od nástupu do funkcie sme preto rozbehli procesy a som rád, že aj napriek dlhým rokovaniam a komplikáciám sa nám podarilo dotiahnuť to až k prvej výstavbe náhradných nájomných bytov,“ informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Chcem sa poďakovať starostovi Dúbravky Martinovi Zaťovičovi, ktorý nám poskytol súčinnosť a mesto si tak môže plniť zákonnú povinnosť. Veľmi si to vážim, aj vzhľadom na komplikácie v iných mestských častiach, s ktorými sa pri zabezpečení bytových náhrad neustále stretávame,“ dodal primátor.

Vysúťažený zhotoviteľ začne s výstavbou v druhej polovici februára, pričom samotná výstavba by mala trvať do 295 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Celková cena výstavby je 4 739 794,55 EUR s DPH.

„Mesto sa pri tomto projekte rozhodlo aj pre pridanú hodnotu a prispeje k rozvoju lokality Pri kríži. Na vlastné náklady vybuduje takmer stovku parkovacích miest pre obyvateľov z okolitých domov a park. Vychádzame tak v ústrety obyvateľom okolitých domov, ktorým zabezpečíme nielen komfort parkovania, ale aj možnosť využitia oddychovej zóny v podobe parku,“ dodal primátor. Kompletný projekt bude predstavený ešte pred samotným začatím výstavby aj obyvateľom z dotknutej lokality a petičiarom.

K bytovému domu bude prislúchať 85 parkovacích miest, avšak práve s ohľadom na občanov žijúcich v okolí výstavby, mesto dobuduje ďalších 96 parkovacích miest, ktoré budú môcť plnohodnotne využívať Dúbravčania z okolitých domov. V roku 2017 mesto vyčlenilo na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3 854 m2 sumu 400-tisíc EUR. Park, ktorý taktiež vybuduje mesto, bude mať rozlohu približne 4 915 m2 a na jeho výstavbu je v tomto roku vyčlenená suma 200-tisíc EUR. Park bude slúžiť ako oddychová zóna so zeleňou.

V záujme mesta je nájsť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie zložitej problematiky náhradného nájomného bývania, pretože od 1.1.2017 má Bratislava navyše zákonnú povinnosť doplácať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným vlastníkom reštituovaných bytov. Mesto má na túto povinnosť v tomto roku vyčlenené 3 milióny EUR. Tieto peniaze však mohlo investovať práve do verejných priestorov či do rozvojových projektov. Aj preto intenzívne rokuje s ministerstvom dopravy a výstavby s cieľom nájsť optimálne riešenie.