Hotelierstvo strednej a východnej Európy – bilancie a prognózy

  • 23. 3. 2009

[caption id="attachment_9245" align="alignright" width="236"]

Grafy a ilustračné foto – CBRE Hotels CEE / J&T Real Estate
Graf č. 1: Vývoj hotelového odvetvia v hlavných mestách strednej a východnej Európy na roky 2009 až 2011 – predpoklad z hľadiska počtu nových izieb.
Graf č. 2: Situácia na hotelovom trhu strednej a východnej Európy podľa miery obsadenosti (v percentách) a priemernej dennej sadzby (v euro)
Graf č. 3: Pozícia hlavných miest na stredoeurópskom hotelovom trhu