I. Nesrovnal: Súčasný stav Trnavského mýta viac nemienim tolerovať!

  • 13. 9. 2016

[caption id="attachment_6256" align="alignright" width="300"]I. Nesrovnal: Súčasný stav Trnavského mýta viac nemienim tolerovať![/caption]

Hlavné mesto, ktoré postupne revitalizuje verejné priestory v Bratislave, prejavilo zámer zrekonštruovať aj dlhodobo chátrajúce Trnavské mýto. Podariť sa to môže aj vďaka súkromnému investorovi. O prenájom tohto dôležitého verejného priestoru, ktorý je po desaťročiach macošského zaobchádzania v súčasnosti v katastrofálnom stave, majú totiž záujem hneď dvaja investori. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa stretol so zástupcami oboch z nich, aby predstavili svoj projekt.

„Trnavské mýto je jedným z najdôležitejších uzlov mesta. Denne ním prejdú tisíce obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy a stav, s akým sú pri tom konfrontovaní, je jednoducho neprípustný. Súčasný stav Trnavského mýta už, skrátka, viac nemienim tolerovať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „S cieľom dať tento priestor do poriadku sme preto začali rokovať s možnými partnermi. O prenájom priestorov Trnavského mýta, ktorý by bol spojený s investíciou do celkového vzhľadu podchodu a okolia, prejavili záujem dve spoločnosti. Sme teda na dobrej ceste Trnavské mýto zrevitalizovať, a pritom nezaťažovať mestský rozpočet,“ informoval primátor Nesrovnal.

O dlhodobý prenájom priestorov pod Trnavským mýtom majú záujem spoločnosti Immocap Group, a.s. (investor obchodného domu CENTRAL v bezprostrednej blízkosti podchodu) a STAURA, s.r.o. (spoločnosť, ktorá v podchode už v súčasnosti prevádzkuje niektoré prevádzky).

„Som naozaj presvedčený, že v takomto stave Trnavské mýto už dlhšie jednoducho nemôže ostať. Do úradu som pred necelými dvoma rokmi nastúpil so zámerom viesť Bratislavu na ceste k štatútu modernej európskej metropoly a tomuto štandardu musia zodpovedať aj verejné priestranstvá mesta. Bratislavčania, ktorí tadiaľ denne prechádzajú, si rozhodne zaslúžia viac. Obe potenciálne ponuky mienim predložiť na posúdenie a rozhodnutie mestským poslancom už na najbližšom mestskom zastupiteľstve,“ upresnil primátor Nesrovnal. Jediný orgán, ktorý môže v tomto prípade rozhodnúť, je totiž mestské zastupiteľstvo, ktoré jediné rozhoduje v majetkových záležitostiach mesta. Mesto preto predloží ponuky od oboch záujemcov v štandardnom legislatívnom procese – na rokovanie príslušných komisií MsZ, do Mestskej rady a následne na vyjadrenie mestským poslancom.

Podmienkou dlhodobého prenájmu je kompletná revitalizácia priestoru podchodu a vstupov do podchodu, vítaný je tiež záujem zrevitalizovať aj nadzemné priestory. „Obe spoločnosti sme požiadali o dodanie všetkých informácií potrebných pre prípravu materiálu do mestského zastupiteľstva. Dnes tento materiál doručíme aj poslancom finančnej komisie,“ povedal primátor. Obe spoločnosti museli doplniť informácie týkajúce sa dĺžky prenájmu, výšky vynaložených investícií, konkrétnych prác, ktoré počas rekonštrukcie vykonajú, ako aj výšku investícií do verejného priestoru. Súčasné vedenie hlavného mesta ukazuje ambíciu priebežne revitalizovať verejné priestory. Zmenami už postupne prešlo predstaničné námestie, mestské hradby, okolie hradného vrchu, dunajská promenáda či viaceré historické pamiatky. Nasledovať by malo práve Trnavské mýto, ktoré je dôležitým prestupným uzlom cestujúcej verejnosti a po rokoch v absolútne nevyhovujúcom stave si pozornosť rozhodne zaslúži.