Iba desatina slovenských firiem používa procesy BIM

  • 12. 6. 2018

[caption id="attachment_100" align="alignright" width="300"]

Pri porovnaní projektov realizovaných formou PPP, oproti realizácii konvenčným spôsobom, zaznamenalo najviac stavebných firiem (45 %) zlepšenie v oblasti údržby a prevádzky. Zlepšenie včasného financovania a možnosti refinancovať avizuje 32 % firiem. Rozdelené sú firmy v názore na kvalitu projektu, kde zlepšenie, pri použití modela PPP, uvádza 23 % a zhoršenie 26 % riaditeľov.

SF/tk