Integrovaná doprava zrýchli a skvalitní cestovanie na Slovensku

  • 12. 12. 2010

[caption id="attachment_7877" align="alignright" width="300"]

V decembri 2006 sa podpísala dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, KSK, mestom Košice a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), výsledkom ktorej bolo začatie projektovej prípravy spracovaním Štúdie integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc. Jej výstupom je dnes príprava projektov na dopravné stavby a technológie KORID-u.

V Česku začali so zavádzaním ID oveľa skôr ako my

Kým na Slovensku sa o vytváraní systémov ID intenzívnejšie hovorí až v posledných rokoch, v Českej republike sa tieto začali rozvíjať už začiatkom 90. rokov minulého storočia – predovšetkým v Prahe. Zaujímavý je vývoj integrovaného dopravného systému v Juhomoravskom kraji. Prvé pokusy o integráciu siahajú ešte do roku 1987. Neboli však úspešné, a tak skutočný začiatok sa datuje do roku 2001. Dnes je do systému zapojených 113 trás, z toho 5 vlakových, 13 električkových, 13 trolejbusových a zvyšných 82 autobusových. Dopravu zabezpečuje 12 dopravcov.

V štandardoch sú vymedzené dôležité pravidlá a zásady pre spoločnú prevádzku. Stanovený je i vzhľad zastávok, vybavenie a výzor vozidiel a zabezpečenie náhradnej dopravy. Za nedodržiavanie pravidiel môže byť podnik sankcionovaný. Celý systém ponúka prehľadné tarify. V rámci tohto IDS sa do systému integrovali aj České dráhy (ČD). Znamená to, že na vymedzenom území sa dajú s jedným cestovným dokladom IDS používať všetky osobné a zrýchlené vlaky.

Obrázky – Galéria mesta Bratislava, BID (1–3), Galéria mesta Žilina, DPMŽ (4–6), Galéria mesta Košice, DPMK (7–9)
1,2,3 – Bratislava: Systém Bratislavskej integrovanej dopravy (BID)
4,5,6 – Žilina: moderné mestské autobusy, trolejbusy a zastávky ako súčasť ID
7,8,9 – Košice: Systém ID v podobe spoločnej koľajovej siete