Integrovaný dopravný systém – jediná efektívna alternatíva individuálnej dopravy

  • 14. 3. 2011

[caption id="attachment_7728" align="alignright" width="300"] Ako konkrétny príklad uplatnenia PPP v oblasti parkovania uviedol Sedlák nadzemný parkovací dom typu P+G Rychtářka so 430 parkovacími miestami, ktorý sa nachádza na obvode centrálnej oblasti českého mesta Plzne. Právnym usporiadaním tu je „kvázikoncesia“ na 20 rokov a mechanizmom platenia „poplatok za dostupnosť“. Rychtářka je od začiatku vo vlastníctve mesta, no bez jeho finančnej účasti, ktorú zabezpečuje dodávateľ. Mesto neplatí za výstavbu, ale výlučne za službu, pričom príjmy z podnájmov (1 600 m2 komerčnej plochy) pomáhajú zlacňovať poplatky za dostupnosť.

Hlavnými partnermi konferencie Fórum o doprave: Bratislava a regióny boli KPM Consult, a.s. a MS architekti, s.r.o.

Obrázky – KPM Consult, Dopravoprojekt, Newton Business Development
1. Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov IV a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave (mapka)
2. Počty prepravených osôb v rámci regiónu Juhomoravského kraja (graf)
3. Projekty verejná doprava – mesto (schéma)
4. Profesionálne vzdelávanie na pôde spoločnosti KPM Consult, a.s.
5. Pomer prepravených osôb jednotlivými druhmi osobnej dopravy o. i. znázorňujúci intenzívny nárast individuálneho motorizmu do roku 2007 (graf)
6. Koľajová schéma železničného uzla Bratislava (stav v roku 2015)
7.-8. Projekty IDS v Košiciach: 2., 3., 4. a 6. stavba (mapky)
9. Nadzemný parkovací dom typu P+G Rychtářka v Plzni