Investice: „retail“ vystřídá logistiku

  • 5. 2. 2015

[caption id="attachment_6758" align="alignright" width="300"]

Američané na špici

Nákupy komerčních nemovitostí byly loni v Česku financovány především zahraničním kapitálem – ten se na celku podílel 83 %, když zbývajících 17 % bylo v režii domácích investorů. Přitom na trhu jasně dominoval americký kapitál (37%).

Ačkoliv se většina investičních transakcí, a to napříč jednotlivými segmenty trhu (industriální, maloobchodní a kancelářské nemovitosti), loni realizovala v Praze, zájem o regiony viditelně roste. V Hradci Králové se například ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 uskutečnila transakce, ve které společnost Meyer Bergman převzala od společností Heitman, GE Capital a TK Development nákupní centrum za 87,6 milionů eur, když ve stejném období se odehrála transakce v Pardubicích, kde za 83 milionů eur koupila společnost Atrium European Real Estate od společnosti AFI Europe nákupní centrum AFI Palace Pardubice. Také díky tomu se loni u nás prodaly komerční reality za 1,99 mld. eur, což meziročně představovalo zvýšení o 52 %. Skutečností nicméně je, že některé země CEE vykázaly v tomto směru ještě větší růst – Maďarsko 71 %, Slovensko 72 % a Rumunsko dokonce 220 %.