Investori sa spoliehajú na výkonnosť stredoeurópskych hotelov. Príliv kapitálu dramaticky vzrástol

  • 8. 3. 2017

[caption id="attachment_6067" align="alignright" width="300"] Dostupnosť financovania sa odzrkadľuje v opätovnom oživení výstavby. V 2017 očakávame 4000 izieb, ktoré majú pribudnúť v hlavných mestách strednej a východnej Európy. Potenciál trhov s najväčšou výstavbou predpokladáme vo Varšave a Budapešti. Praha je výnimkou s limitovanou plánovanou výstavbou z dôvodu procesom povolenia výstavby a len malého dostupného priestoru vhodného na výstavbu hotelov.

“Aj keď očakávame, že počas 2017 sa rast jemne spomalí, investičný trh zotrvá aj naďalej robustný v porovnaní s trhmi západnej Európy. Taktiež môžeme vidieť nárast kapitálu investovaného na menej vyspelých trhoch v Bukurešti a Sofii,” hovorí Frederic Le Fichoux, partner a vedúci hotelových transakcií v kontinentálnej Európe a dodáva “Predpokladá sa nárast priemernej dennej sadzby za hotelovú izbu, generujúca vyššiu návratnosť, špeciálne na viac vyspelých trhoch strednej a východnej Európy, kde je plánovaná výstavba limitovaná.”

V 2017, aktivita investorov bude mimoriadne viditeľná na maďarských, rakúskych a rumunských hotelových investičných trhoch, kde sa významné nehnuteľnosti chystajú na predaj alebo sú pred uzavretím transakcií.