Ján Krnáč (Henbury Development): Naším zámerom je prinavrátiť do Bratislavy promenádneho ducha

  • 24. 2. 2011

[caption id="attachment_7767" align="alignright" width="186"]

Kauza PKO v chronologickej skratke

Leto 2005 ● Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Bratislave schvaľuje predaj pozemkov pod PKO na dunajskom nábreží s rozlohou 29 400 m2 za 9,33 mil. € investorskej spoločnosti Henbury Development (HD).

Jún 2006 ● Mesto Bratislava uzatvára zmluvu o spolupráci s HD, ktorý deklaruje zámer postaviť na mieste PKO administratívno-obytné centrum Riverside City (neskôr River Park II) s novou kultúrno-spoločenskou halou ako náhradou za PKO.

Apríl 2007 ● Mesto ako vlastník objektov získava búracie povolenie.

Apríl 2008 ● Keďže mesto budovy nevyprázdnilo a neodpojilo od inžinierskych sietí, búracie povolenie sa predlžuje o jeden rok.

Apríl 2009 ● HD začína búracie práce, ktoré zastaví po ďalšom predĺžení platnosti búracieho povolenia do konca roka 2011. ● Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský vyzýva investora okamžite zastaviť všetky práce spojené s búraním bratislavského PKO a navrátiť poškodenú časť budovy do pôvodného stavu. ● Ďurkovský rokuje o možnosti spätného odkúpenia pozemkov pod PKO s HD. Investor za ne požaduje 24,7 mil. eur, čo sa zdá mestu neprimerané. ● Poslanci MZ vyzývajú mesto, aby zverejnilo všetky zmluvy, dokumenty a dohody súvisiace s PKO a poverujú primátora, aby okamžite požiadal o zrušenie búracieho povolenia a vypovedal zmluvu s HD ako majiteľom predmetných pozemkov pre údajné porušenie jej ustanovení o súčinnosti.

Máj 2009 ● Bratislavský magistrát popiera názory o nečinnosti primátora, ktoré sa objavili po potvrdení staromestského stavebného úradu, že nepožiadal o zrušenie búracieho povolenia pre PKO, k čomu ho zaviazali uznesením poslanci MZ.

Jún 2009 ● Vedenie hlavného mesta zvažuje náhradu za PKO odkúpením budovy Istropolisu alebo výstavbou nového kultúrneho stánku na mieste bývalého Lida medzi Starým a Prístavným mostom.

December 2009 ● Konateľ HD Ján Krnáč potvrdzuje, že investor neplánuje využiť staré objekty PKO v novom projekte River Park II. MZ odobruje návrh, že PKO nahradí nová hala pre asi tisíc návštevníkov, ktorá bude súčasťou pripravovaného projektu, a mesto si ju bude prenajímať 20 rokov za 466 480 eur ročne.

Február 2010 ● Aktivisti z občianskej iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) podávajú Pamiatkovému úradu SR podnet na vyhlásenie bratislavského PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Petíciu za zachovanie PKO podpisuje 7 200 ľudí, medzi nimi aj Milan Markovič, Milan Lasica, hudobníci, speváci, literáti, výtvarníci, herci, novinári a architekti.

Apríl 2010 ● „Primátor nemôže byť rukojemníkom developera, ale mal by konať v záujme mesta a občanov,“ vyhlasuje starosta Petržalky Milan Ftáčnik po oficiálnom ohlásení svojej kandidatúry na post primátora Bratislavy.

Máj 2010 ● Mesto Bratislava deklaruje záujem o prezentáciu projektu komplexu River Park II pre poslancov, ale aj pre verejnosť.

December 2010 ● Predseda predstavenstva J&T Real Estate Peter Korbačka oznamuje, že PKO sa búrať bude, presný termín však neuvádza – chce si počkať na stanovisko nového primátora Ftáčnika, ktorý požiadal o zachovanie status quo, kým sa dôkladne nezoznámi s právnym a obchodným stavom projektu.

Február 2011 ● Alexander Kadela z advokátskej kancelárie Relevance zastupujúci investora je presvedčený, že mesto vedome klamalo investora HD tvrdením, že splnilo všetky legitímne predpoklady na to, aby mohol začať prípravu obrovskej investície. ● Podľa magistrátu sú zmluvy medzi mestom a investorom neplatné, pretože na ich podpísanie bol potrebný súhlas MZ, ktorý exprimátor Ďurkovský nedostal. ● Investor posiela mestu list, v ktorom nesúhlasí s jeho právnym názorom, že zmluvy okolo PKO sú neplatné, a určenia ich platnosti sa chce domáhať na súde. Konanie jeho vedenia vníma ako účelovú obštrukciu, výsledkom ktorej má byť expirácia búracieho povolenia.

Foto a vizualizácie – Henbury Development