Kancelárie sú súčasťou firemnej kultúry

  • 19. 12. 2016

[caption id="attachment_6128" align="alignright" width="300"]Kancelárie sú súčasťou firemnej kultúry[/caption]

Firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Začínajú chýbať dokonca aj nekvalifikované pracovné sily a brigádnici. Myslíte, že ak zamestnancom ponúknete štandardné pracovné prostredie, bude ich to motivovať zotrvať u vás? Budete úspešní iba ak zariadite kancelárie v štýle Googleplexu?

Aj šmykľavka musí mať zmysel

Dvanásty ročník odbornej konferencie Real Estate Market 2016 predstavil okrem iného množstvo nových trendov v odvetví administratívnych priestorov. Všetci poznajú Googleplex, ich šmykľavky a hojdacie siete, ale treba sa aj úprimne opýtať, prečo ich má mať firma na Slovensku a čo tým chce dosiahnuť. Len pre zaujímavosť: slovenský Google má v kanceláriách napríklad polovicu vozidla „Chrobák“ alebo valašku „zaťatú“ do dverí.

Pozvaní panelisti sa na konferencii zhodli v tom, že rôzne výčapy a bary, luxusné kávovary, oddychové a relaxačné zóny, fitness-centrá, stolný futbal či hoci aj lezecká stena inštalované priamo v kanceláriách, môžu významne posilniť HR branding a marketing firmy. Druhou otázkou je, či sa tento zámer stretáva s očakávaným ohlasom u zamestnancov. Patrik Vančo, country manager spoločnosti

„Veľa firiem hovorí o tzv. activity based working, no menej už ich tomuto pojmu rozumie. V praxi to znamená, že pri počte 1000 zamestnancov, bude mať kancelária napríklad iba 600 pracovných miest a bude dodržiavať dve zásady: kto prv príde, ten si sadne, ale nikto nesmie sedieť dva dni po sebe na rovnakom mieste. Cieľom je na každý druh činnosti mať vyhradený priestor. Rovnako ako je spálňa v domácnosti prioritne určená na spanie a kuchyňa na prípravu jedla. Keď potrebuje zamestnanec vykonávať sústredenú prácu, zatvorí sa do malej kancelárie a má pokoj, keď potrebuje prediskutovať úlohu s kolegami, sú tu menej formálne miestnosti so sedacími vakmi. Celoročné výsledky s vedením firmy prediskutujú zasa vo veľkej formálnej zasadačke,“ uviedol P. Vančo a zdôraznil: „Takto navrhnutý priestor podporuje komunikáciu medzi zamestnancami a pretaví sa do nižšej fluktuácie, absencií a do vyšších výkonov. Koncept však nie je aplikovateľný pre každú firmu a každú firemnú kultúru. Ekonomicky síce firma ušetrí 1000 mínus 600, teda 400 fyzických miest, ale zaviesť takúto inováciu je často nákladnejšie, ako klasický open space.“

Firmy sa nepochybne snažia byť pre budúcich zamestnancov atraktívne aj svojimi priestormi. Pracovisko už nie je obmedzené iba na pracovný stôl, ale je ním celá kancelária prípadne celá budova. Pomáha tomu flexibilné rozmiestnenie stolov, rôzne relaxačné a komunikačné zóny, neraz aj bohatá knižnica a miestnosť pre zábavu, kde zamestnanci hrajú stolný futbal, šípky alebo videohry. Ako spomenula Lucia Šimeková zo spoločnosti Cresco, v novom projekte UNIQ Staromestská bude napríklad strešná terasa dostupná pre všetkých nájomcov a chill-out zóna.

Kancelárie a firemná kultúra

V súčasnosti je dôraz kladený na priestorovú a funkčnú flexibilitu kancelárií. Praktické skúsenosti ukazujú, že sa nestáva, aby zamestnanci hrali stolný futbal alebo podriemkavali v hojdacích sieťach, na úkor pracovných povinností. Naopak, často na drahé zariadenie padá prach a zostáva nevyužité. Firmy, ktoré chcú byť atraktívnym zamestnávateľom, nájdu rozumný kompromis, medzi lákadlami interného marketingu, bonusmi a zmysluplnou pracovnou náplňou. Zároveň budú dbať na vyváženosť pracovného a nepracovného života a budú motivovať zamestnancov, aby využívali zariadenie a spestrili si hoci aj hektické obdobie. Napríklad formou firemných hier alebo súťaží o zaujímavé ceny.