Konferencia: Mesto Bratislava – status quo alebo trvalo udržateľný rozvoj?

  • 19. 11. 2015

[caption id="attachment_6560" align="alignright" width="300"]Konferencia: Mesto Bratislava – status quo alebo trvalo udržateľný rozvoj?[/caption]

Inštitút urbánneho rozvoja spoločne s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Magistrátom mesta Bratislava pozývajú na medzinárodnú konferenciu na tému „Mesto Bratislava – status quo alebo trvalo udržateľný rozvoj?“. Konferencia sa uskutoční 26. novembra 2015 od 9:00 hod, v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave.

Dňa 26. novembra od 9:00 hod sa v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční konferencia venujúca sa otázkam rozvoja mesta Bratislava. Konferencia je organizovaná v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košice 2013.

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia a poukázať na stratégie premeny mesta, ku ktorým navádza možný rozdiel v ponímaní územného plánu a projektu mesta. Viaceré otázky určujú smer diskusie. V čom spočíva dnes význam územného plánu? Aké sú jeho hlavné ciele? Nakoľko sa zmenili podmienky realizácie dlhodobého plánu rozvoja mesta? Je možné zaviesť do návrhu výzvy trvalo udržateľného rozvoja? Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie? Z čoho vychádzať, čo treba preskúmať ak ide o projekt premeny mesta?

S úvodným príspevkom vystúpi Ingrid Konrad (hlavná architekta mesta Bratislava) a po nej sa predstavia zahraniční hostia Henry Chabert (poradca pre urbánne stratégie, expert ANRU), Jean-Pierre Charbonneau (urbanista, poradca pre urbánnu a kultúrnu politiku miest Bordeaux a Montpellier) a Roman Koucký (architekt, riaditeľ Sekcie plánovania mesta, Inštitút plánovania a rozvoja hl. m. Prahy). Konferenciu uzatvorí so svojim príspevkom „Strategický rozvoj mesta“ Silvester Černík (riaditeľ sekcie územného plánovania, magistrát hlavného mesta SR Bratislavy). Koncepcia programu: Alena Kubova-Gauché, architektka a historička.

Konferencia je určená najmä pre zástupcov samosprávy, mestských a miestnych poslancov, ako aj vedúcich pracovníkov stavebných úradov. Ako sa však vyjadrili zástupcovia Inštitútu urbánneho rozvoja, radi privítajú aj ľudí zo širšej odbornej verejnosti (urbanistov, architektov, a i.). Vstup je voľný na základe registrácie na konferecia@iur.sk.

Časový harmonogram a kompletný program konferencie môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke inštitútu www.iur.sk.