Kríza spôsobila, že ľudia sa na Slovensko opätovne vracajú

  • 15. 11. 2010

[caption id="attachment_7951" align="alignright" width="300"] „Kríza spôsobila, že ľudia sa na Slovensko opätovne vracajú,“ zdôraznil Dany R. E. Rottiers z firmy EIC spol. s r.o. NBS ponúka podľa neho „najlepšie prezentácie pre investorov, aby videli nielen to, aká je terajšia situácia, ale aj výhľad do budúcnosti z hľadiska stability, meny, cien nehnuteľností na m2 alebo nezamestnanosti“.

Pokiaľ ide o investičný potenciál Slovenska a investičné príležitosti v jednotlivých jeho regiónoch, tie podľa Rottiersa závisia od ich napojenia na diaľnice. V košickom a prešovskom kraji odhaduje, že sa naplno rozbehnú v rokoch 2012 až 2016.

Už ale v rokoch 2005 – 2008 bol prílev priamych zahraničných investícií (PZI) do SR najväčší, čo malo veľký vplyv na zamestnanosť vo východných regiónoch. „Teraz prichádza na východ krajiny každý týždeň aspoň jeden investor. Keďže vláda mu deklarovala štátnu podporu, do 4–5 mesiacov očakávam v tomto regióne veľký boom. Musíme však viac anticipovať potreby zamestnancov,“ podčiarkol Rottiers s dôrazom na to, aby sa možnosti nového bývania tvorili v Košiciach a Prešove, a nie trebárs v Medzilaborciach, odkiaľ ľudia dochádzajú.

Ďalšie sľubné možnosti realitného boomu na východe vidí Rottiers v sektore logistiky, pričom rozdiel medzi samotnou logistikou a ľahkým priemyslom považuje za veľmi tesný. „Dodať niečo do strednej Európy cez široký rozchod – to je 4-krát rýchlejšie a o 20 % lacnejšie,“ zdôvodnil. Rozhodujúci vplyv na investičný potenciál Slovenska však podľa neho bude mať nový zákon o štátnej pomoci investorom.

K ďalším konferenčným panelom sa vrátime v najbližších článkoch.

Ilustračný obrázok – Tatra Residence