La Défense – plán obnovy ako pokus o znovuzískanie primátu (I.)

  • 7. 9. 2008

[caption id="attachment_9782" align="alignright" width="300"]Tieto veže si vyžadujú prinajmenšom totálnu prestavbu alebo, ešte pravdepodobnejšie, operáciu pozostávajúcu z demolácie a následného znovu postavenia. Neprikročiť urýchlene k týmto opatreniam by znamenalo nielen riziko ich skorého vyradenia z prevádzky, ale – čo je ešte horšie – poškodenie imidžu celej štvrte s nezvratnými dopadmi na jej budúci urbanistický vzhľad i obývateľnosť. Faktory, ktoré nemožno brať na ľahkú váhu, podnietili francúzsku vládu a vedenie EPAD pristúpiť pre zvrat tohto neblahého stavu k radikálnemu chirurgickému rezu.

Plán obnovy, ktorý 25. júla 2006 s podtitulom „Druhý dych pre La Défense“ predstavil vtedajší minister dopravy, turizmu a mora Dominique Perben a minister vnútra a územného plánovania Nicolas Sarkozy (terajší prezident Francúzskej republiky), prináša veľkolepý a urbanisticky odvážny megaprojekt kompletnej prestavby známej obchodnej štvrte na ultramoderné a špičkovo vybavené centrum svetového biznisu, bankových a realitných transakcií, ako aj najmodernejších foriem komunikácie.

Zatiaľ čo sa demolačno-rekonštrukčné operácie odohrajú vo vnútri obvodu La Défense, jej ďalšie rozširovanie navonok bude pokračovať najmä smerom na západ, aby silueta Paríža z južného aj východného pohľadu zostala nenarušená. Bude však potrebné definovať aj nadčasové priority. Preto La Défense pozve v roku 2009 na medzinárodné kolokvium zástupcov obchodných štvrtí celého sveta s cieľom ratifikovať medzinárodnú chartu ich trvalo udržateľného rozvoja.

Upevniť a potvrdiť pozíciu najvýznamnejšieho obchodného centra Európy – taký je konečný cieľ plánov na revitalizáciu La Défense. Strategickým záujmom je regenerovať do roku 2013 aspoň polovicu zo starších budov nezodpovedajúcich medzinárodným štandardom a auditom označených za prioritné, čo by si vyžadovalo zrealizovať v priebehu piatich rokov najmenej 150 000 m2 nových plôch.

Plán kompletnej prestavby obchodnej štvrte, v ktorej pôjde vlastne o jej úplnú metamorfózu, už odštartoval. Hnacie motto – prinavrátiť Parížu prvenstvo, ktoré mu najnovšie uchmatol Londýn, je v tomto prípade myslené doslova a za každú cenu. Predbežné vizualizácie rekonštruovaných či novopostavených mrakodrapov však naznačujú, že dnes, možno na rozdiel od minulosti, nie je vôbec jasné, či La Défense zostane aj naďalej architektonickým skvostom a obohatením urbanizmu veľkomesta, akými bola – a zatiaľ stále je – doteraz.

Obrázky – Serero Architectes, Defense-92.fr, EPAD