Londýn sa drží pozície najdrahšieho kancelárskeho trhu

  • 17. 3. 2015

[caption id="attachment_6720" align="alignright" width="300"]
Zdroj: Cushman & Wakefield

REGIONÁLNE HODNOTENIE: EMEA región

James Young, vedúci tímu kancelárií v strednej a východnej Európe v Cushman & Wakefield povedal: “Kľúčovou témou trhu kancelárii v Európe je nízky objem novej výstavby za posledné dva roky. Aj napriek nedávnej stavebnej aktivite, oživenie je vedené ponukou, keďže nájomcovia pokračujú vo vyhľadávaní kvalitného priestoru, ktorý poskytuje vhodné podmienky pre zamestnancov na vysoko konkurenčnom prostredí trhu práce.” Avšak môžeme vidieť rozdiel na trhoch ako Londýn, kde je podhodnotená ponuka – s cieľom zabezpečiť si priestor sa niektorí nájomcovia sťahujú skôr, ako očakávali, aby si zabezpečili väčšie, viac flexibilné priestory, ktoré potrebujú. Ako sa dostupnosť kvalitných priestorov zmenšuje, sekundárne priestory sa stávajú viac realistickou možnosťou pre niektorých nájomcov, a kým nájomné v Londýne je pomerne stabilné, očakávame stúpajúcu tendenciu v nasledujúcich 12 mesiacov.

Po Londýne, ktorý je jednoznačne na vrchole rebríčka v globálnom hodnotení, sa Moskva nachádza na druhom mieste na základe špecifík regiónu strednej a východnej Európy, aj napriek 17% poklesu výšky nájomného prvotriednych kancelárskych priestorov v súvislosti so sankciami po pripojení Krymu a pretrvávajúcim verejným nepokojom na Ukrajine.

Paríž je mimo top trojky v EMEA regióne, ale tiež zaznamenal pokles nájomného o 6,3% a náklady na nájom poklesli o 3,9% počas roka. Dublin dosiahol najvyšší percentuálny rast v 2014, postúpil o 6 miest na 19. miesto v globálnom hodnotení. Medzičasom Dubaj a Doha zaznamenali rast nákladov na nájom a vystúpili o 4 a 3 miesta, pričom sa stali 11.a 13. najdrahším mestom na svete s ohľadom na kancelárie.

Slovensko

Ján Bryndza, vedúci tímu kancelárií v Cushman & Wakefield na Slovensku, hovorí: „Po štyroch rokoch stagnácie trhu vidíme významné vylepšenie všetkých hlavných indikátorov trhu. Nová výstavba kancelárskych priestorov rastie len pomaly a nestíha sa vyrovnať zvyšujúcemu sa dopytu, čoho výsledkom je nižšia a zdravšia úroveň neobsadenosti ako počas posledných rokov. Väčšina nových projektov vo výstavbe má plánované dokončenie v roku 2017, toto spolu s obnovenou podnikateľskou dôverou môže v nasledujúcich dvoch rokoch priniesť ďalší pokles neobsadenosti kancelárskych priestorov v Bratislave.“

Foto: Roger Kirby