Marek Kováčik (KoBau): získavanie stavebných zákaziek „včera a dnes“

  • 20. 12. 2009

Súčasný trend na trhu s realitami odráža celospoločenskú i celosvetovú situáciu. Dopyt po nehnuteľnostiach klesol natoľko, že väčšina realitných developerských spoločností má v ponuke viac bytov, ba dokonca nebytových priestorov, ako by si v tejto chvíli priala. Kým v minulosti sa ešte nezačalo stavať a byty v jednotlivých obytných komplexoch už boli z väčšej časti rozpredané, dnes sú investori nútení zbavovať sa ich ponukou rôznych benefitov – počnúc kuchynskou linkou, končiac autom.

Takýto či veľmi podobný stav ovládajúci takmer celú Európu i Severnú Ameriku nesie so sebou rad ekonomických dôsledkov. Firmy orientované na stavebníctvo, ktorých rast vyvolal ešte nedávno prudký stavebný boom, dnes bojujú doslova o prežitie –nezriedka aspoň o jednu zákazku do roka umožňujúcu preklenutie najťažšieho obdobia. Ako túto neľahkú situáciu vníma jedna z nich – firma KoBau s.r.o., sme sa spýtali priamo jej konateľa Mareka Kováčika.

V stavebnom rezorte patríte u nás medzi stredne veľké spoločnosti. Môžete priblížiť vaše začiatky?

Tak ako mnohých iných stavebných firmách, sme aj my začínali s rodinnými domami. Pamätám si na úplný debut – bol to rodinný dom v Alžbetinom dvore, v roku 1996. Začínal som s otcom a keď nám vypadol niektorý z pracovníkov, museli sme sami priložiť ruku k dielu. Snažili sme sa za sebou zanechať dobrú prácu, aby sme získali ďalšie zákazky. V priebehu dvoch rokov sa objem našich prác zdesaťnásobil.

Vy ste však v posledných rokoch realizovali stavby väčšieho rozsahu (Koloseo, Ružinovské centrum, Železná studnička, Na Pántoch, Zippava, TatraCity). Ako ste sa k nim dopracovali?

Otec sa v stavebníctve pohyboval prakticky celý život. A keďže práve v čase, keď sme začínali, spúšťali sa rôzne developerské projekty, skúsili sme to aj na tomto poli. V priebehu jedného roka sme sa preorientovali z rodinných domov na kľúč na čisto tesárske a murárske práce. Neskôr sme realizovali už len tesárske práce, keďže objem zákaziek bol veľký a náročnosť kontroly kvality práce stúpala každým rokom.

Môžete priblížiť význam pojmu „tesárske práce“?

V súčasnej dobe je problém presne opačný. Napríklad len v Bratislave, kde ešte pred dvoma rokmi bolo rozbehnutých množstvo developerských projektov, sa ich výstavba výrazne obmedzila. A aj to s problémami, keď sa investor, banka a realizátor nevedia, respektíve nemôžu dohodnúť. Každý si musí hájiť vlastné záujmy, ktoré sa vplyvom hospodárskej stagnácie vyostrujú, nikto si nemôže dovoliť robiť ústupky a výsledkom je, že máte poldruha roka vykopanú jamu s rozmerom štyroch futbalových ihrísk. Tento stav sa dá porovnať so situáciou, keď po „veľkom tresku“ príde na zásadnú očistu medzi realitnými spoločnosťami, vďaka ktorej sa ukáže, ktorá z nich to vie robiť.

Vzhľadom na všeobecné utlmenie výstavby je získať zákazku v súčasnosti ťažké. Čo tieto konzekvencie znamenajú konkrétne pre vašu spoločnosť?

Samozrejme, že prácu pre našich ľudí máme. Nie síce v takom objeme ako predtým, ale sedieť doma so založenými rukami určite nemusia. No a, samozrejme, rozdiel je aj v regionálnom pôsobisku našej spoločnosti. Kým v minulých rokoch sa deväťdesiat percent našich aktivít realizovalo v Bratislave a blízkom okolí, dnes sme nútení prijímať zákazky po celom Slovensku, prípadne aj v Česku. Vieme, že situácia, ktorá vznikla dôsledkom celosvetovej hospodárskej krízy, môže ohroziť existenciu mnohých spoločností, a to nielen stavebných. My robíme všetko pre to, aby sme toto náročné obdobie prečkali s minimálnymi stratami. Nečakáme, že za nami niekto príde a položí nám do lona prasiatko so zlatými mincami. Sme však presvedčení, že poctivou a systematickou prácou sa dá dosiahnuť takmer všetko. Máme rozpracované aj vlastné projekty, ktoré majú veľkú perspektívu a v spolupráci s jednotlivými obcami to môže byť začiatok nového pohľadu na výstavbu bývania. Ale o tom bližšie inokedy a za iných okolností…

Foto – autor, IN VEST, bloguje.sk