Mario Sander: ProLogis Park – projekt na podporu miestnej komunity

  • 2. 12. 2009

Stereotypný vzhľad logistických areálov, ktoré sa ako huby po daždi množia pozdĺž diaľnic, ešte neznamená, že vo svete neexistujú pokusy vzdorovať mu (pozri Inovatívna a originálna architektúra priemyselného parku býva výsledkom dobrej spolupráce trojuholníka architekt-investor-dodávateľ. Aký význam pripisujete jeho prvému článku: architektonickému konceptu?

V ProLogise sa vždy snažíme o vylepšenie architektonického konceptu našich budov. Primárne hľadáme riešenia, ktoré zlepšia výstup a efektivitu, ako napríklad zlepšenie toku procesov, usporiadanie nakladacích/vykladacích priestorov alebo zabezpečenie vzduchovej nepriepustnosti, čím dokážeme zákazníkovi priamo sprostredkovať úsporu na nákladoch za energiu. Pracujeme s architektonickými princípmi štandardnými na celom svete, takže zákazník ProLogisu v Nemecku, ktorý si bude chcieť prenajať zariadenie na Slovensku, môže očakávať rovnakú úroveň, kvalitu a štandardný systém prevádzky svojej novej budovy.

Myslíte si, že napriek konvenčnej architektonickej forme nehnuteľností tohto typu (striktne danej ich účelovosťou) možno hovoriť o istej evolúcii v tomto smere?

Z dlhodobého hľadiska sa táto otázka týka evolúcie trhovej ekonomiky a toho, ktoré prevratné technológie či služby sa stanú bežnými. Dnes však zaznamenávame, že celkový vzhľad priemyselných nehnuteľností je v prvom rade taký, aby vyhovoval ich funkčnosti. Ako orgán ekonomiky, ktorý funguje správne a v rámci očakávaných parametrov, vidíme, že v priebehu rokov sa udiali iba malé estetické zmeny a žiadne veľké posuny nenastali. Kým budova funguje ako má, v ekonomickom životnom cykle, nebude potreba alternatívnych vonkajších prejavov.

Foto – ProLogis
1 – Mario Sander
2 – ProLogis Park Bratislava
3 – ProLogis Park Galanta-Gáň
4 – ProLogis park Nové Mesto