Mesto ako živý organizmus

  • 9. 10. 2016

[caption id="attachment_6233" align="alignright" width="300"]

Ďalším dôvodom „chorých“ mestských zón je to, že priestorovo súvislé celky stratia svoju funkcionalitu, prípadne skĺznu z rozmanitosti do monofunkcie a ľudia o ne nejavia záujem, respektíve využívajú ich iba určití ľudia určitú časť dňa. Špecifikom každého mesta v tomto zmysle sú dopravné uzly. Často sú prvým kontaktom návštevníkov a turistov s mestom. I laik vidí, že v Bratislave sú neuralgickým bodom. Najbližšie k dohľadnému dosiahnutiu reprezentatívnej a vitálnej formy má autobusová stanica Mlynské nivy. Prípadovú štúdiu projektu Stanica Nivy budú mať možnosť vidieť účastníci

Živá mestská lokalita je taká, kde majú prístup chodci a kde sa stále niečo deje napriek tomu, že má vymedzené hranice medzi súkromným a verejným priestorom. Revitalizácia veľkých rozvojových zón, ktoré navyše plnia dôležité spoločensko-sociálne funkcie, sa nezaobíde bez úzkej spolupráce developerov a architektov s mestom, verejnosťou a neziskovým sektorom. Dvanásty ročník odbornej realitnej konferencie Real Estate Market 2016 preto poctia svojou účasťou i Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy a Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja.

Development veľkých územných celkov sa spája i s veľkou spoločenskou zodpovednosťou. Nejde len o vybudovanie normovaného počtu parkovacích miest alebo úpravu najbližšej križovatky. Okrem dominanty, ktorá zónu svojím obsahom alebo formou odlíši od okolia, poskytujú úspešné projekty dostatok priestoru pre aktívne trávenie voľného času, služby, kvalitný mestský a parkový mobiliár a priehrštie zelene. Konferencia Real Estate Market sa koná 26. 10. 2016 v Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava od 8.30 do 16.00. Ste srdečne vítaní!