Mesto oficiálne prebralo Starý most

  • 16. 12. 2015

[caption id="attachment_6518" align="alignright" width="300"]Mesto oficiálne prebralo Starý most[/caption]

Polnocou 15.12.2015 sa oficiálne ukončila stavba najväčšieho dopravného systému – Nosného systému MHD do Petržalky, ktorá po viac ako 50 rokoch prepojí električkou Staré Mesto s Petržalkou. Dňa 16. decembra prebral primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal oficiálne preberací protokol celého projektu.

„Dámy a páni, električka do Petržalky sa stáva realitou. Je to dobrá správa pre Bratislavu, je to dobrá správa pre dopravu v Bratislave!“ povedal na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Som veľmi rád, že môžem Bratislavčanom oznámiť splnenie sľubu. Most je dokončený poriadne, včas a v cene, ktorá bola zazmluvnená. V to málokto veril. Keď som pred rokom nastúpil do funkcie, most som prebral s trojmesačným sklzom a mestu hrozil finančný kolaps. Chcem sa týmto poďakovať aj pani Kratochvílovej za jej odborný prístup a osobnú angažovanosť v projekte. Práce sme naštartovali a dnes vidíme výsledok. Ďakujem všetkým, ktorí sa na projekte podieľali," doplnil primátor.

Stavebné práce na Starom moste, ako aj na Štúrovej ulici, Šafárikovom námestí a petržalskej strane sú oficiálne ukončené. Teraz sa začne kolaudácia, počas ktorej sa budú odstraňovať prípadné vady. Kolaudačné konanie bude realizovať viacero inštitúcií, pričom snahou mesta je však rozdeliť kolaudáciu do niekoľkých častí, medzi prvými bude kolaudácia plôch pre cyklistov a peších a následne električkovej trate.

„Som veľmi rád, že i pri tak mimoriadne náročnom projekte, akým bola rekonštrukcia Starého mosta, kde sa riešilo množstvo neočakávaných problémov, si vďaka spolupráci s investorom i všetkými zainteresovanými orgánmi môžeme dnes povedať, že sme úspešne došli do cieľa. Chcel by som sa touto cestou poďakovať i všetkým kolegom, ktorí vynaložili maximálne úsilie, aby sme projekt stihli odovzdať načas,“ uviedol Róbert Šinály, generálny riaditeľ Eurovia SK.

Zazmluvnená suma diela bola 58,8 miliónov Eur bez DPH. Celková cena stavby je však nižšia, 57,5 milióna Eur bez DPH aj vrátane faktúry za neoprávnené výdavky, ktorá je vo výške 2 milióny Eur. „Neoprávnené výdavky sme s pomocou stavebného dozoru okresali na najnižšiu možnú mieru. Takýmto neoprávneným nárokom boli pyrotechnický prieskum a zmena geometrie výhybiek,” vysvetlil primátor.

Štúrova ulica je sprístupnená pre peších a Šafárikovo námestie je už dostupné aj pre automobilovú doprave v smere z a na Vajanského nábrežie. Takisto pribudli nové semafory, ktoré majú zabezpečiť vyššiu bezpečnosť peších v tomto priestore. Starý most nebude priechodný až do skončenia kolaudačného konania.

foto: bratislava.sk