Milí čitatelia, partneri a sympatizanti Stavebného fóra.sk,

  • 31. 7. 2009

pred augustovou odstávkou webu sa vám chceme poďakovať za záujem i priazeň, ktorú ste nám počas uplynulých mesiacov prejavovali návštevami – či už v podobe elektronickej, keď vás zaujal obsah nášho internetového časopisu, alebo osobnej, keď ste sa zúčastňovali na jeho podujatiach – diskusných stretnutiach, pracovných raňajkách a konferenciách. Dúfame, že vás niečím obohatili, tak ako my môžeme povedať, že kontakt s vami významnou mierou prispel ku skvalitňovaniu a profesionalizácii našej práce.

Prajeme vám veľa príjemných dovolenkových zážitkov v zostávajúcej polovici leta a tešíme sa na opätovné stretnutie s vami od septembra 2009.

Stavebné fórum.sk

.