Modernice! – závan holandskej architektúry v premostení SNG

  • 30. 6. 2009

Značku NL hádam netreba nikomu bližšie predstavovať. Jednak ide o krajinu tulipánov, syrov, veterných mlynov, drevákov, bicyklov a mora položeného vyššie než samotná nížinná krajina, jednak o značku kvalitnej architektúry. A práve tá bola prezentovaná ostatný mesiac v Bratislave v rámci akcie re:Made in Holland. V takzvanom premostení bývalých Vodných kasární Slovenskej národnej galérie (SNG) sa naskytla príležitosť zhliadnuť päťdesiatku vskutku pekných, moderných a vtipných posterov s návrhmi holandských architektov – NL Architects.

Fakt, že Holandania sú ľudia kreatívni a nezaťažení predsudkami, naznačuje aj samotný názov výstavy: Modernice! Okrem otrocky preloženého anglického slova, teda „Modernizuj!“, alebo foneticky poslovenčeného „Modernajsuj!“ sa však núka aj preklad v podobe akejsi slovnej hračky slova „modernice“– ako „moderný“ a „pekný“ alebo „pekná moderna“.

Nosným prvkom cesta ako strecha

Ťažiskovým a kritickým bodom ateliéru NL Architects je automobilový svet, asi najviac pertraktovaný a kritizovaný jav dnešných miest. Preto vo väčšej časti projektov vidíme túto tému ako primárnu. O tom presviedča aj samotné umiestnenie ich ateliéru – pod diaľnicou A4 v Amsterdame… Vystavený projekt – Parkdom/Automesto – rieši nové formy garáže, alebo Okružné mesto – vidíme ako závodnú dráhu nelegálnych pretekov v kombinácii s cestami vyššej kategórie v administratívnej časti mesta.

Cesta ako strecha je jedným z hlavných prvkov architektúry NL. To vidieť aj na projekte, kde mimoúrovňová diaľnica pretína centrum mesta a oddeľuje kostol od radnice. Zároveň predstavuje strechu nového verejného priestoru – hypermarketu, ihrísk, prístavu… s dôrazom na zachované a nové parkovacie plochy. Týmto vrstvením komunikačných plôch v špirálach, zalomených rampách alebo lineárnych trasách, programovými náplňami lokalizovanými pod „strechou-asfaltom“, tak vytvárajú nové druhy typológie.

NL Architects doniesli so svojimi projektmi naozaj silný a čerstvý závan z holandskej nížiny, čo v kombinácii s ich inštalovaním v „premostení“ bude naďalej dráždiť laickú aj odbornú verejnosť v otázke kvality tejto modernistickej architektúry. To, že ju takýmto spôsobom ocenili holandskí architekti, zrejme nie je len prázdne gesto. A môžeme sa hlavne tešiť z pocitu, že nám to povedali ľudia, ktorí si vážia dobrú architektúru. Mali by sme si z nich zobrať príklad.

Foto – autor