Na projektové firmy čaká tento rok viac zákaziek, naprieč segmentami však panujú veľké rozdiely

  • 12. 6. 2016

[caption id="attachment_6330" align="alignright" width="300"]

Aktuálne, priemerné vyťaženie kapacít projektových spoločností sa pohybuje na úrovni 89 percent a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 je tak o desať percentných bodov vyššie. Od posledného výskumu na konci minulého roka, naopak, priemerné vyťaženie kapacít kleslo, a to o päť percentných bodov. Viac vyťažené sú v súčasnej dobe spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom. „Kapacity máme využité na 100 % a v zásade chýbajú kapacity pre odborné profesie. Problém kapacít však aktuálne vnímame výrazne viacej. Pomaly bude končiť aktívnu prácu silná generácia projektantov vychovaná ešte v socialistických podnikoch. Ukazuje sa, že môže byť v budúcnosti problém hlavne s odbornými kapacitami, napr. v profesii elektroinštalácii. V najbližších rokoch sa bude meniť aj systém projektovania z „2D" na systém BIM, čo predpokladá zásadnú zmenu softwarovej štruktúry firiem a aj hlavne myslenia a prístupu ku projektovaniu a riadeniu stavieb. Tento systém sa určite dotkne aj štátnej správy a prevádzky budov.“ komentuje Ján Majerský, generálny riaditeľ, PROMA s. r. o.

Sebadôvera firiem v prekonanie konkurencie v roku 2016 je relatívne vysoká. V prekonanie konkurencie verí viac než polovica (54 percent) riaditeľov projektových spoločností a tretina spoločností neočakáva zmeny svojho tržného postavenia (35 percent). Viac si pritom veria firmy z oblasti pozemného staviteľstva, kde má tento názor väčšina z nich (58 percent). Menšiu sebadôveru vykazujú spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom, kde ich v prekonanie konkurencie verí necelá tretina (29 percent). Inžinierske firmy tiež častejšie predpokladajú zhoršenie tržného podielu (potvrdzuje 35 percent riaditeľov). Výhľad na nasledujúci rok ukazuje, že v zlepšene tohto stavu verí necelá polovica firiem (43 percent), takmer polovica riaditeľov očakáva vývoj bez zmien (45 percent) a zostávajúci riaditelia čakajú zhoršenie svojho postavenia (12 percent). „Naša spoločnosť začína pociťovať zmenu štruktúry stavebníctva. Objem pozemného staviteľstva sa neustále zvyšuje a naopak inžinierske stavby stagnujú. Na aktuálny vývoj sa snažíme reagovať veľmi flexibilne a za účelom maximalizácie kvality a efektivity našich služieb prispôsobujeme tomuto vývoju aj štruktúru nášho fleetu,”uzatvára Libor Taglicht, riaditeľ Ramirent ČR/SR.