Na Slovensku rastie dopyt po zariadeniach sociálnych služieb

  • 3. 3. 2010

Fenomén starnutia je prirodzený, neodvrátiteľný a spoločnosť sa naň vo vlastnom záujme musí dôkladne pripraviť. Údaje Štatistického úradu SR o vekovom zložení obyvateľstva z roku 2008 hovoria neúprosne: vo veku nad 65 rokov sa nachádza vyše 652-tisíc ľudí, čo predstavuje asi 12 percent z celkovej populácie Slovenska. Nemenej zaujímavo pôsobí aj informácia týkajúca sa spôsobu ubytovania: v roku 2001 bolo z celkového počtu 2 071 743 domácností v SR až 361 840 zdieľaných (z toho 133 619 tvorených jednotlivcami) a 1 665 536 bývajúcich „vo vlastnom“.

Ďalším, kto popri prešovskom primátorovi Pavlovi Hagyarim na ostatnom diskusnom stretnutí Uplatniteľnosť PPP v sociálnej oblasti

Ako potvrdila aj výkonná riaditeľka Asociácie PPP Irma Chmelová, na Slovensku evidujú VÚC rastúci dopyt po zariadeniach sociálnych služieb (obrovský záujem je napríklad v trnavskom či banskobystrickom kraji). Na jeho uspokojenie je však potrebný dostatočne veľký projekt, ktorý môže vzniknúť ako klaster menších projektov. V takýchto pobytových zariadeniach je zároveň nevyhnutné kumulovať viac druhov služieb (platené aj bezplatné).

Najčastejšie sa pritom uplatňujú dva hlavné modely:

  • verejný partner zostáva vlastníkom infraštruktúry a poskytovateľom služieb sociálnej starostlivosti, súkromný dodávateľ poskytuje všetky ostatné – podporné technické služby (prevádzka, bezpečnosť, upratovanie),
  • verejný partner zostáva vlastníkom infraštruktúry, súkromný dodávateľ poskytuje všetky služby kompletne, vrátane služieb sociálnej starostlivosti.

Zazmluvnenosť sa v tomto prípade údajne nevyžaduje – ide o výhradnú záležitosť podnikateľa, ktorý na seba preberá prevažnú časť rizík. „Keďže súkromný sektor zodpovedá za výstavbu, prevádzku a údržbu zariadenia často aj 30 až 50 rokov, dokáže ho lepšie naprojektovať,“ domnieva sa šéfka Asociácie PPP.

„Výhodou je doplnenie nedostatočných verejných zdrojov súkromnými, rozloženie splátok do dlhšieho časového obdobia a združovanie malých investičných potrieb do zmluvného zabezpečenia veľkostne vhodného projektu jedným súkromným partnerom,“ zdôraznila Chmelová. Ako zneisťujúce faktory pre súkromného partnera uviedla politickú vôľu a pričasté zmeny legislatívy.

Zaujímavosti o konkrétnych projektoch zariadení pre seniorov na Slovensku (Domus Bene, DSS Senecio, Hospic sv. Alžbety) i v Česku (Velká Hleďsebe, Domov seniorov na Dómskom pahorku) prinesieme v ďalšom článku venovanom tejto závažnej tematike.

Foto – MVRR SR
1 – Partizánske: prestavba ubytovne na malometrážne nájomné byty
2 – Horné Srnie nadstavba nájomných bytov pre seniorov nad materskou škôlkou
Grafy – zdroj: www.statistics.sk (1), MVRR SR (2, 3, 4)