Najatraktívnejšie logistické lokality v Európe

  • 8. 10. 2017

[caption id="attachment_186" align="alignright" width="300"]Najatraktívnejšie logistické lokality v Európe[/caption]

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes zverejnil prieskum zameraný na to, prečo zákazníci v logistike dávajú na území Európy prednosť určitým lokalitám pred inými. Správa nazvaná „Stratégie rastu zákazníkov: Najžiadanejšie logistické lokality Európy“ tiež ukazuje, ktoré oblasti v prostredí rýchlo sa meniaceho európskeho logistického trhu najviac prosperujú.

Oddelenie výskumu Prologis Research spoločne s eyefortransport (eft) sa zamerali na európskych logistických operátorov v období od februára do mája roku 2017. Zistené bolo, že voľba lokality na území Európy je formovaná piatimi zásadnými faktormi: dostupnosťou hlavných spotrebiteľských centier; regulačným prostredím; dostupnosťou pracovnej sily; dopravnou infraštruktúrou; celkovými nákladmi.

Zo správy vyplýva napríklad nasledovné:

  • Okamžitý prístup do hlavných spotrebiteľských centier hrá najdôležitejšiu úlohu.
  • Rastie význam hlavných demografických centier s najvyšším objemom spotreby.
  • V porovnaní s ostatnými faktormi je celkovým nákladom prikladaný malý význam.
  • Dostupnosť pracovnej sily (napr. v západnej Európe s kľúčovým príkladom Holandska) alebo cena práce (ako v Poľsku) majú priamy vplyv na rozhodovanie zákazníkov o logistike.

„Je evidentné, že dostupná a pripravená pracovná sila aj blízkosť ekonomických sietí sú pre používateľov logistických služieb zásadné,“ povedal Dirk Sosef, riaditeľ výskumných a strategických iniciatív spoločnosti Prologis v Európe. „V tomto prostredí rastu logistiky by zákonodarcovia mali podporiť investície do rozvoja infraštruktúry a dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily.“

Na základe zistení vyplývajúcich zo správy spoločnosť Prologis na veľtrhu EXPO REAL 2017 v Mníchove 5. októbra udelila ocenenie „Top 100 najžiadanejších európskych logistických lokalít“ určené oblastiam s najlepšou výkonnosťou v Európe. Holandsko dosiahlo vysoké skóre z hľadiska všetkých piatich faktorov, ktoré formujú výber novej lokality. Obzvlášť dobre si holandský trh viedol z pohľadu regulačných systémov a multimodality – zásadných pre trhy zamerané na celoeurópsku distribúciu. Vďaka hustote spotrebiteľov aj dobre rozvinutej dopravnej sieti dosahovali vysokého skóre z hľadiska blízkosti hlavných spotrebiteľských centier a dopravnej infraštruktúry krajiny Beneluxu či západ Nemecka. V niekoľkých kategóriách sa veľmi dobre darilo aj Poľsku, čo je známkou rýchleho zrenia tamojšieho trhu.

Ocenenie spoločnosti Prologis pre „Top 100 najžiadanejších európskych logistických lokalít“ získali:

  • Venlo: najatraktívnejšia európska lokalita zo stovky zaradenej do štúdie.
  • Düsseldorf/Porýnie-Porúrie a jeho tri podoblasti Hamm, Unna a metropolitný región Porúrie: najväčšie zlepšenie v rámci top 10.
  • Stredná Poľsko-Lodž: najvýkonnejší trh mimo západnú Európu.

Celá správa je k dispozícii na prologis.com.