NBS: Produkcia v stavebníctve sa opäť zrýchlila

  • 12. 6. 2017

[caption id="attachment_5966" align="alignright" width="300"]

Medzimesačne priemysel poklesol o 6,9 %, k čomu najviac prispel automobilový priemysel. Výroba však klesala naprieč všetkými hlavnými odvetviami. To mohlo čiastočne súvisieť aj s veľkonočnými sviatkami, ktorých efekt spolu s rôznym počtom pracovných dní procedúra sezónneho očistenia pravdepodobne skorigovala len čiastočne.