„Nearshoring“ mieri do Európy

Európske podniky už roky presúvajú výrobu do vzdialených lokalít, pričom sa zameriavajú najmä na Áziu a oblasť Tichého oceánu. Nedávne globálne otrasy však narušili dodávateľské reťazce a poukázali na dĺžku a zložitosť procesov umožňujúcich získavanie, prepravu a spotrebu rôznych produktov.

Okrem toho rastúci význam udržateľnosti núti spoločnosti prehodnotiť svoje obchodné stratégie. To prirodzene presúva ťažisko podnikania do európskych lokalít, čo predstavuje nearshoring. Globálna realitná spoločnosť Cushman & Wakefield odhaduje, že skladové priestory a prevádzkové náklady v regióne strednej a východnej Európy sa stanú atraktívnejšími, ako v niektorých západoeurópskych krajinách.

Ústup z Ázie

Krajiny na Ďalekom východe, najmä Čína, India, Malajzia, Taiwan a Vietnam, sú už roky top svetovými obchodnými destináciami. Ich kľúčovou výhodou boli nižšie jednotkové výrobné náklady vyplývajúce z výrazne nižších miezd ako v Európe či Severnej Amerike. To spolu s veľkým množstvom pracovnej sily a atraktívnym investičným prostredím (vrátane dotácií, daňových stimulov a menej prísnych predpisov) prinútilo spoločnosti presunúť výrobu do týchto krajín.

V dôsledku pandémie sa dobre fungujúce dodávateľské reťazce stali kľúčovým stredobodom pozornosti úplne každého – nielen výrobcov a maloobchodníkov, ale aj spotrebiteľov, ktorí boli tvrdo zasiahnutí globálnymi nepokojmi. V dôsledku toho spoločnosti analyzujú a implementujú stratégie v reakcii na meniace sa riziká. Odpoveďou na to je, okrem iného, nearshoring.

Spoločnosti sú nútené rozhodnúť sa pre nearshoring nielen znižovaním rizika, ale (ako v prípade offshoringu predtým) ich cieľom je aj znížiť náklady vrátane rastúcich nákladov na námornú dopravu. Okrem toho podnikové stratégie čoraz viac zohľadňujú ciele ESG a potrebu znížiť uhlíkovú stopu. Organizácie, ktoré nebudú implementovať trvalo udržateľné postupy, riskujú v budúcnosti stratu firemných klientov a negatívny sentiment spotrebiteľov.

Príležitosť pre CEE

Podľa publikácie spoločnosti Cushman & Wakefield: „Industrial Evolution – Nearshoring: Opportunities for Real Estate in EMEA“ CEE je bezpochyby jedným z regiónov, ktoré priťahujú rastúci záujem investorov zvažujúcich premiestnenie výroby. Krajiny ako Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, pobaltské štáty a západný Balkán sú geograficky bližšie a ponúkajú väčšiu obchodnú flexibilitu a odolnosť.

Záujem podnikov umiestniť podniky a výrobu do Európy sa zvyšuje najmä z dôvodov:
• Relatívne nízke mzdové náklady v porovnaní s krajinami západnej, južnej a severnej Európy a dokonca aj v porovnaní s niektorými krajinami ázijsko-pacifického regiónu.
• Blízka geografická poloha a silné dopravné spojenia znamenajú kratšie cestovné časy, nižšie náklady na dopravu, kratšie časy vybavovania objednávok a väčšiu flexibilitu pri objednávkach.
• Krajiny strednej a východnej Európy aktívne profitujú z tohto fenoménu v rôznych sektoroch. Automobilový a strojárenský priemysel a sektor elektrotechniky a elektroniky v týchto krajinách vyzerajú byť zamerané na investície v týchto rozvíjajúcich sa segmentoch, čiastočne vďaka ich blízkosti, ale aj preto, že geopolitické faktory vytvárajú silné stimuly na lokalizáciu v Európe.
• Voľný a otvorený obchod a potenciál pre nižšie environmentálne a sociálne dopady znamenajú, že spoločnosti z oblasti módy a spotrebiteľského tovaru sa tiež rozhodli investovať v krajinách strednej a východnej Európy.
• Kľúčovými lokalitami v strednej a východnej Európe sú tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nemeckej a rakúskej hranice, ale aj tie s dobrými dopravnými spojeniami a silným pracovným trhom. Okrem primárnych výrobných lokalít majú krajiny strednej a východnej Európy tiež možnosť ponúknuť dôležité logistické centrá; keďže sa ťažisko výroby a pohyb tovaru posúva na východ, operačné a nákladové výhody lokalizovať distribučné centrá pozdĺž kľúčových dopravných koridorov v krajinách strednej a východnej Európy.

„Pre európskych výrobcov znamená pôsobenie v strednej a východnej Európe kratšie dodacie lehoty, nižšie prepravné náklady a rýchlejšie vybavenie objednávok. Prospieva to mnohým odvetviam vrátane automobilového priemyslu, logistiky a elektroniky. Medzi investorov, ktorí sledujú túto časť Európy, patria aj spoločnosti spotrebného tovaru a rýchlej módy. Navyše Slovensko má v porovnaní s krajinami V4 najnižšie nájomné priemyselných nehnuteľností (v priemere o 30% nižšie), čo môže byť pre investorov a potenciálnych nájomcov rozhodujúci faktor pri výbere krajiny,“ dodáva Patrik Janščo, Assoicate, vedúci Industrial tímu, Cushman & Wakefield Slovensko.

rs/sk