Obavy z koronakrízy a inflácie tu stále sú

  • 28. 8. 2021

Podľa
nového reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „2021
Global Mid Year Real Estate Market Outlook“ sa začala ekonomická situácia vo
väčšine častí sveta zlepšovať. V mnohých krajinách sa zamestnanci vracajú
do svojich kancelárií, transakčná aktivita aj prognózy v rámci objemu
investícií do nehnuteľností sa zvyšujú.

Počas
nasledujúcich 12 mesiacov budú medzi kľúčové riziká pre ekonomiku
a komerčné nehnuteľnosti patriť mutácie COVID-19, rastúci globálny dlh
a možnosť dlhodobo vysokej inflácie. Spoločnosť CBRE však aj napriek tomu
predpokladá, že vďaka zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach, vládnym stimulom
a opätovnému otvoreniu prevádzok, bude ekonomika krajín natoľko dynamická,
že spomínané rizikové faktory potlačí do úzadia.

Prepočty
spoločnosti CBRE ukazujú, že narastať bude aj výška HDP - najviac
v Amerike, Ázii a Tichomorí. Rast HDP bol pritom najvyšší práve v USA
(7,1 %) a v Číne (8,2 %). V prípade Európy by mal HDP najviac
narastať v roku 2022. V globálnom meradle sa z nedávneho
ekonomického poklesu už zotavil sektor nájomného bývania, ale aj priemyselných
a logistických nehnuteľností. V prípade kancelárskych, maloobchodných
a hotelových nehnuteľností dôjde k oživeniu v najbližších 2
rokoch.  

„Aj
napriek tomu,  že globálny trh ožíva,
niektorým sektorom bude trvať niekoľko rokov, kým dosiahnu úroveň, na akej boli
pred krízou,“ vysvetľuje Richard Barkham, CBRE Global Chief Economist and Head
of Americas Research. „Obavy z inflácie pravdepodobne spôsobia istú
volatilitu trhu. Neočakávame však, že v priebehu najbližšieho roka budú centrálne
banky nútené zvyšovať úrokové sadzby. Na konci dňa to nielen podporí
hospodársky rast na najbližšie 2 roky, ale aj vytvorí pozitívne prostredie pre
komerčné nehnuteľnosti,“ dodáva.

K situácii
na slovenskom trhu sa vyjadril Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE
Slovensko. „V prvom polroku 2021 dosiahla investičná aktivita do komerčných
nehnuteľností takmer 500 mil. eur, čo historicky predstavuje doteraz najväčší
objem. Tento trend bude pokračovať  aj v ďalších
mesiacoch, pričom prevládať budú investície do kancelárskych a logistických/priemyselných
nehnuteľností. Taktiež očakávame ďalšie znižovanie kapitalizačného výnosu
(yieldu) v týchto segmentoch v krátkodobom časovom horizonte,“ uvádza.

Spoločnosť
CBRE sa v rámci svojho reportu zamerala aj na predpovede v rámci
jednotlivých sektorov nehnuteľností.

KAPITÁLOVÉ
TRHY

Oživenie
globálnych investícií do nehnuteľností bude najviditeľnejšie v druhej
polovici tohto roku, a následne aj v roku 2022. Spoločnosť CBRE
predpokladá, že ich objem sa ešte tento rok zvýši o 23 %. Predpovedá tiež
aj to,  že kapitálové hodnoty sa vrátia na predpandemickú úroveň, čo môže
viesť k vyšším celkovým výnosom ako v roku 2019.

KANCELÁRIE

Tento rok miera neobsadenosti kancelárskych priestorov stúpne, v roku
2022 by však mala opäť klesnúť. Z globálneho hľadiska by sa tak malo stať
do konca budúceho roka vďaka rastu zamestnanosti. Spoločnosť CBRE tiež očakáva,
že aktivita globálneho prenájmu sa tento rok navýši o 10 %, pričom
v Amerike a EMEA regióne bude poháňaná hlavne oblasťami podnikania
ako sú humanitné vedy, priemyselná výroba, energia a technológie. V Ázii
a Pacifiku budú lízingovú aktivitu poháňať najmä oblasti ako financie,
poisťovníctvo a technológie.  

NÁJOMNÍCI

V rámci krajín s nízkou obsadenosťou kancelárií sa očakáva, že
zamestnanci ich začnú častejšie navštevovať v druhej polovici roka. Ráta
sa však aj s obmedzeniami a opatreniami súvisiacimi s nárastom
pozitívnych prípadov v rámci variantu delta. Zatiaľ čo v Amerike
portfólio kancelárií klesá, domáce spoločnosti v Ázii a Pacifiku
očakávajú jeho nárast. V rámci EMEA regiónu odborníci predpokladajú, že
portfólio kancelárií ostane stabilné. Zvýšiť by sa mal aj dopyt po flexibilných
kancelárskych priestoroch.

PRIEMYSEL A LOGISTIKA

Tento sektor bude tento rok najsilnejším. Maloobchodníci totiž budú
zvyšovať svoje zásoby, aby zabránili krízovým situáciám. Viacero spoločností
tiež svoje aktivity v rámci dodávateľských reťazcov zabezpečujú externe,
čo znamená, že logistické spoločnosti tretích strán budú mať na lízingovej
aktivite väčší podiel.

MALOOBCHOD

V tomto prípade bude oživenie nerovnomerné, pričom najviac budú
spoločnosti investovať do luxusu a služieb. Maloobchodníci budú aj naďalej
investovať do programov na podporu predaja formou „objednám na internete
a vyzdvihnem na predajni“. Touto formou sa totiž vyhnú nákladom, ktoré sú
spojené s doručovaním tovaru. Spoločnosť CBRE očakáva, že nové prenájmy už budú
obsahovať podrobnejšie klauzuly. Tie maloobchodníkom poskytnú viac možností
v prípade nepredvídateľných, či závažných reakcií.   

NÁJOMNÉ BÝVANIE

Nájomné bývanie sa v blízkej budúcnosti stane vedúcim segmentom
globálnych investičných aktív. Miera neobsadenosti budúci rok klesne, výška
nájomného sa zvýši a miera kapitalizácie klesne. Spoločnosť CBRE
predpovedá, že väčšina amerických trhov v druhom štvrťroku 2022 prekročí
úroveň výšky nájomného, na ktorú sme boli zvyknutí pred krízou.

SF/sk