Objem investícií do nehnuteľností raste

  • 16. 8. 2021

Celková výška investícií do nehnuteľností v Európe sa v 2. kvartáli tohto
roku vyšplhala na sumu 70 miliárd eur. Podľa najnovších údajov globálnej
realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sa jedná až o 45-percentný nárast
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Podľa odborníkov bol tento nárast spôsobený hlavne veľmi silnou investičnou
aktivitou vo Veľkej Británii a v Nemecku. Tento fakt potvrdzujú aj
nové údaje spoločnosti CBRE. Podľa nich v objeme investícií viedla práve
Veľká Británia, kde bol v 2. kvartáli 2021 zaznamenaný nárast investičnej
aktivity až o 279 % v porovnaní s minulým rokom. Celková výška
investícií tu dosiahla úroveň až 16,8 miliárd eur. Situácia sa v 2.
kvartáli tohto roku výrazne zlepšila aj v Nemecku, kde sa úroveň
investícií do realitného trhu vyšplhala do výšky 17,8 miliárd eur.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o 27-percentný
nárast. Medzi ďalšie krajiny, v ktorých bolo v tejto oblasti
zaznamenané pozitívne oživenie patria napríklad Dánsko, Nórsko, Španielsko či
Švédsko.  

Za celý 1. polrok 2021 tak objem investícií v Európe dosiahol úroveň
125,6 miliárd eur, čo predstavuje pokles o 9 % v porovnaní
s prvým polrokom 2020 (138,7 miliárd eur). Treba však brať do úvahy aj dôvod
tohto poklesu. Ten má totiž na svedomí aj fakt, že v 1. kvartáli roku 2020 sme
ešte nebojovali s pandémiou koronavírusu a zároveň, tento kvartál bol
na európskom trhu historicky najvyšší. Výhľady do budúcna v rámci tohto
investičného segmentu sú teda pozitívne.

INVESTÍCIE RÁSTLI AJ NA SLOVENSKU

„Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku kopírujú trend zo
zahraničia. V druhom kvartáli 2021 sme rovnako zaznamenali vysoký objem
investícií, prevažne však kvôli predaju Auparku, ktorý tvoril takmer 81 % z
celkového objemu investícií za toto obdobie. Kvartálne výsledky posilnili aj
výsledky za prvý polrok, pričom v tomto prípade bola za rok 2021
zaznamenaná rekordná výška investícií spomedzi všetkých prvých polrokov
historicky. Za prvý polrok evidujeme objem vo výške 470 miliónov eur, čo
predstavuje medziročný nárast o takmer 33 %,“ opisuje situáciu na našom trhu
Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Spoločnosť CBRE uvádza, že za prvý polrok 2021 sa najviac preinvestovalo
práve do maloobchodných komerčných nehnuteľností (59 %), za nimi nasledovali
kancelárie (20 %) a logistické nehnuteľnosti (14 %). Do kombinácie
maloobchodu s kanceláriami (tzv. mix-use) sa investovalo 30 miliónov eur, čo
predstavuje 7 % z celkového objemu. Z hľadiska prílevu kapitálu najviac
investovali práve slovenskí investori (87 %) a investor z Austrálie (13 %).

AKO SA DARILO JEDNOTLIVÝM DRUHOM NEHNUTEĽNOSTÍ?

V rámci Európy si aj naďalej veľmi dobre počínal práve sektor
priemyselných nehnuteľností. Primárnym dôvodom bol pritom nárast elektronického
obchodu, ktorý bol katalyzátorom nízkej miery neobsadenosti a silného
dopytu. Hovoria o tom aj samotné čísla. Objem investícií do priemyselných
nehnuteľností v 2. kvartáli 2021 totiž dosiahol sumu 25,4 miliárd eur, čo
predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast až
o 64 %.

Nárast bol zaznamenaný aj v prípade kancelárskych nehnuteľností. Druhý
kvartál tohto roku bol totiž sprevádzaný uvoľňovaním vládnych opatrení proti
šíreniu koronavírusu, krajiny znovu rozbehli svoju ekonomiku a zamestnanci
firiem sa opäť začali vracať aj do svojich kancelárií. Investície do
kancelárskych nehnuteľností v Európe sa, aj z tohto dôvodu, zvýšili
o 37 % (vrátane Veľkej Británie, kde dosiahli výšku 22 miliárd eur). Počas
2. kvartálu 2021 tak došlo k rozbehnutiu transakcií na hneď niekoľkých
významných trhoch, a to vrátane spomínanej Veľkej Británie (nárast o 300
%), Španielska (nárast o 249 %) či Nemecka (nárast o 67 %).

Vzhľadom na čiastočné zrušenie cestovných obmedzení v Európe začali
vykazovať známky oživenia aj hotely. V prvom polroku 2021 spoločnosť CBRE
zaznamenala medziročne 9-percnetný nárast investícií do tohto segmentu. Tie sa
vyšplhali na sumu 6,4 miliárd eur. Hlavnými ťahúňmi v rámci hotelov boli
európske krajiny ako Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko
a Španielsko.

Naopak, pokles bol zaznamenaný v sektore rezidenčných nehnuteľností,
ktoré za prvý polrok 2021 dosiahli objem 28,3 miliárd eur. V medziročnom
porovnaní je to pokles o 26 %. V tomto prípade je však potrebné
podotknúť, že investori v rámci tohto sektora v Európe prejavujú
záujem hlavne o výstavbu nájomného bývania. Práve v tomto sektore
rastie aj globálny kapitál a investori sa usilujú o akvizície práve v tejto
oblasti realitného trhu.

„V Európe došlo k výraznému oživeniu objemu investícií. Viditeľný je
aj fakt, že krajiny, ktoré sú zamerané primárne na kancelárske nehnuteľnosti preukázali
pomalšie oživenie, ako krajiny, v ktorých dominujú sektory priemyselných
a rezidenčných nehnuteľností. Očakávame, že objemy investícií do
nehnuteľností v Európe sa budú naďalej zotavovať aj v druhej polovici
tohto roku, pričom ich objem za celý rok by sa mohol oproti tomu minulému
zvýšiť o 5 %,“ uzatvára Chris Brett, riaditeľ oddelenia pre kapitálové
trhy EMEA regiónu v spoločnosti CBRE.

SF/pb