Objem vyhlásených a ukončených verejných obstarávaní na stavebné práce v prvom štvrťroku tohto roka klesol

  • 1. 6. 2015

[caption id="attachment_6674" align="alignright" width="287"]

Metodika výpočtu:vyhlásené zákazky – vzťahuje sa k dátumu odoslania oznámenia na Úrad pre verejné obstarávanie • zadané (ukončené) zákazky – vzťahuje sa k skutočnému dátumu zadania zákazky (uvedeného v oznámení) • do výpočtu neboli zahrnuté oznámenia o koncesiách

Foto: Herman Brinkman