Obzretie za seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“

  • 1. 7. 2007

[caption id="attachment_10047" align="alignright" width="209"]Druhý panel v ktorom sa predstavili zástupcovia rakúskych spoločností bol zameraný na predstavenie progresívnych metód využívaných v oblasti ekologizácie stavebníctva v regióne Dolného Rakúska. Diskutujúci zástupcovia rakúskych spoločností v rámci svojho vystúpenia predstavili aj koncepcie nízkoenergetických a pasívnych stavieb. Ako vyplynulo z diskusie, oblasť Dolného Rakúska má dostatočný potenciál skúseností s výstavbou pasívnych domov, pričom táto oblasť je podporovaná aj ekonomicky. Pre slovenské spoločnosti vzniká možnosť spolupráce s rakúskymi partnermi pri presadzovaní a realizácii koncepcií výstavby pasívnych domov na území Slovenska.