Plocha nákupných centier v Európe sa blíži k 160 mil. m²

  • 7. 12. 2016

[caption id="attachment_6139" align="alignright" width="300"]

Investície do sektora obchodných centier v celej Európe dosiahol 8,5 miliardy EUR v prvom polroku 2016 – čo predstavuje medziročný pokles o takmer 50%. Na trhu existujú však veľké rozdiely vo výkonnosti.

Zatiaľ čo západná Európa kvôli nedostatku prémiových plôch zaznamenala významný pokles objemu transakcií, investori ktorí majú nielen kapitál, ale aj ochotu ho využiť sa stále viac obzerajú po príležitostiach v strednej a východnej Európe. Tento región zaznamenal takmer 20% medziročný nárast objemu investícií na 1,9 miliardy EUR, pričom Poľsko sa na celkovom objeme investovaného kapitálu podieľalo päťdesiatimi percentami (928 milióna EUR) z celkového investovaného kapitálu. Súčasný dopyt investorov v Rusku a Turecku sa odráža na medziročných poklesoch objemov transakcií o 79% v Rusku a 93% v Turecku.

Investície do obchodných centier v západnej Európe dosiahli 6,6 miliardy EUR v prvom polroku 2015, čo predstavuje medziročný pokles o 55%, najmä pod vplyvom poklesu objemov na kľúčových trhoch vo Francúzsku, Veľkej Británii a Nemecku.

Silvia Kolibabova, analytička v oddelení výskumu spoločnosti Cushman & Wakefield, povedala: „Z hľadiska potenciálu budúcej výstavby obchodných centier sú Londýn, Bristol, Edinburg, Barcelona, Mníchov, Ankara, Istanbul, Sofia a Bukurešť mestá s výraznou hospodárskou dynamikou a nízkym stupňom nasýtenia trhu.”