Po úspešnom roku 2015 P3 Logistic Parks pokračuje v rozširovaní svojich parkov

  • 22. 3. 2016

[caption id="attachment_6432" align="alignright" width="300"]Po úspešnom roku 2015 P3 Logistic Parks pokračuje v rozširovaní svojich parkov[/caption]

P3 Logistic Parks, popredný vlastník, developer a správca európskych logistických nehnuteľností, začal rok 2016 s výstavbou skladových priestorov v 4 krajinách Európy s rozlohou takmer 220,000 m2. V porovnaní s rokom 2015, kedy výstavba predstavovala 113,000 m2, spoločnosť zväčší celkovú plochu takmer dvojnásobne.

Väčšina nových priestorov je vopred prenajatá a predstavuje výstavbu na mieru vrátane nového logistického centra pre PSA Peugeot Citroen v P3 Niedersachsenpark v severozápadnom Nemecku.

V niektorých prípadoch, ako napríklad v Českej republike, spoločnosť vytvára skladové priestory, ktoré reflektujú na nedostatky na trhu. Rast novej výstavby nadväzuje na vlaňajší rok 2015, ktorý bol najvyťaženejším obdobím od založenia spoločnosti v roku 2001. V priebehu roka 2015 spoločnosť prenajala takmer 407, 000 m2 v rámci svojho európskeho portfólia, ktoré predstavuje 3 milióny m2, a obnovila nájom plochy s rozlohou vyše 405,000 m2. Miera obsadenosti skladových priestorov sa z roka na rok zvyšuje, z 89 % na konci roka 2013 na 91 % v decembri 2014, kým koncom roka 2015 dosiahla úroveň 93 %. Spoločnosť dosiahla 100 % obsadenosť v Nemecku, Taliansku, Rumunsku a na Slovensku.

V súčasnosti má spoločnosť optimálne podmienky na rast s preukázateľnou históriou cashflow a vynikajúcou návratnosťou kapitálu. Hľadá pôdu pre nové parky, ako aj strategicky umiestnené portfóliá v celej Európe. V súlade s touto stratégiou nadobudla spoločnosť P3 v januári tohto roka pozemok s rozlohou 107,000 m2 v Dolnom Bavorsku v Nemecku, kde buduje logistické zariadenie o veľkosti 55,000 m2, známe ako P3 Gottfrieding.

Spoločnosť zaznamenala rýchlu expanziu na začiatku roka 2015 získaním portfólia s rozlohou 467,000 m2 v Poľsku a Rumunsku. V kombinácii s predchádzajúcimi akvizíciami P3 takmer zdvojnásobila svoje portfólio v priebehu 18 mesiacov. P3 zvýšila svoje zákaznícke portfólio z 98 na viac ako 300 firiem v deviatich krajinách a rozšírila svoj interný tím zo 48 zamestnancov na viac ako 110.

„Sme hrdí na výkon P3 v roku 2015 a tešíme sa z nasadenia, s ktorým sme začali tento rok," uviedol generálny riaditeľ P3 Ian Worboys. „Začíname rok s plnou knihou objednávok na stavebné zákazky. Máme 11 rozostavaných budov v štyroch rôznych krajinách, disponujeme ďalšími pozemkami s plochou väčšou ako 1,3 milióna m2 s povolením k výstavbe logistických priestorov a početnými dohodami na výstavbu nových build-to-suit priestorov. Veríme, že táto pozícia nám umožní reagovať na zvýšený dopyt nových nájomcov a prinesie udržateľný rast. V priebehu roka 2015 náš tím preukázal schopnosť úspešne integrovať pracovníkov a nehnuteľnosti do firemného portfólia," hovorí Ian Worboys. „Portfólio v Poľsku a Rumunsku, ktoré sme nadobudli začiatkom roka 2015, je toho dobrým príkladom. V dobe kratšej ako 12 mesiacov sme boli schopní prispôsobiť nehnuteľnosti, zabezpečiť významný počet predĺžení nájomných zmlúv, podstatne zvýšiť mieru obsadenosti na 97 % a podpísať dohodu s Carrefour, pre ktorý vytvoríme logistický hub o veľkosti 81 000 m2 v P3 Bucharest,“ dopĺňa I. Worboy.

Okrem toho, že P3 pokračuje v geografickom raste a vývoji, zameriava sa na rozširovanie funkčnosti a kapacity svojich skladov. „Podniky stále viac využívajú svoje skladové priestory kombinujúc komerčnú logistiku, showroom a predajňu pod jednou strechou," hovorí I. Worboys. „Vytvára to rôzne požiadavky na budovy a parky, ktoré poskytujeme. V rámci nášho záväzku budovať silné vzťahy s našimi zákazníkmi a skutočne pochopiť ich podnikanie, s nimi úzko spolupracujeme, aby sme dokázali poskytnúť flexibilitu a všestrannosť, ktoré potrebujú k úspechu a k rastu,“ upresňuje I. Worboys.

P3 je tiež priekopníkom v zavádzaní inovatívnych technológií do výstavby nových budov s dôrazom na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a s cieľom priniesť významne úspory prevádzkových nákladov zákazníkov. V júli 2015 spoločnosť P3 vyvinula prototyp skladu „novej generácie“ o rozlohe 46 230 m2 pre ID Logistic P3 Mszczonów, ktorý poskytuje značné úspory energie, najmä pokiaľ ide o osvetlenie a zníženú spotrebu vody. Spoločnosť získala ocenenie BREEAM „Very good“ za nový sklad na mieru o výmere 40 000 m2 pre VF Corporation v parku P3 Prague D8 a buduje 20 000 m² skladových priestorov v P3 Niedersachsenpark pre PSA Peugeot Citroën. Tento sklad okrem iného zahŕňa zelené strechy budov, energeticky úsporné opláštenie, inteligentné osvetlenie, solárny ohrev vody a nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.