Počet aj objem stavebných zákaziek si v polovici roka udržuje výrazne kladnú bilanciu

  • 30. 8. 2016

[caption id="attachment_6264" align="alignright" width="300"]