Poslanci mestského zastupiteľstva budú na konci júna rozhodovať o zvýšení dane z nehnuteľnosti.

  • 21. 6. 2016

[caption id="attachment_6318" align="alignright" width="255"]Poslanci mestského zastupiteľstva budú na konci júna rozhodovať o zvýšení dane z nehnuteľnosti.[/caption]

Poslanci mestského zastupiteľstva budú na konci júna rozhodovať o zvýšení dane z nehnuteľnosti. Definitívne znenie návrhu bude závisieť od výsledkov pokračujúcich rokovaní na túto tému medzi poslancami mestského zastupiteľstva a vo finančnej komisii.

„Na júnové mestské zastupiteľstvo predkladám kompromisný návrh Mestskej rady a Regionálneho združenia mestských častí ZMOS-u, teda starostov, poslancov a odborníkov z mesta. Ak ho poslanci schvália, tak daň z nehnuteľnosti na byty sa v priemere zvýši o 1,50 € mesačne a na domy o 4 € mesačne,“ informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Návrh, ktorý odobrili ešte v minulom roku v novembri starostovia mestských častí, poslanci Mestskej rady a odborní pracovníci magistrátu a ktorý bol v legislatívnom procese schválený Mestskou radou a Regionálnym združením mestských častí, pozostáva z úpravy dane v nasledujúcich kategóriách:

  • Byty a domy – o 70%
  • Stavebné pozemky –  o 150%
  • Stavby na pôdohospodársku produkciu – o 100%
  • Stavby na bývanie – o 70%
  • Chaty a garáže – o 10%
  • Ostatné stavby – o 10%

Návrh úpravy dane však reflektuje aj na sociálne slabšie skupiny obyvateľov, najmä seniorov a ŤZP občanov. „Chceme totiž rozšíriť skupinu tých, ktorí budú mať nárok na zľavu. 50%-nú zľavu budú mať už občania od 62 rokov a ŤZP občania – doteraz mali túto zľavu len občania nad 70 rokov a 75%-nú zľavu budú mať seniori nad 70 rokov, ktorí mali doteraz 50%-nú zľavu,“ povedal primátor.

„Uvedomujem si, že úprava dane nie je populárne opatrenie, ale musíme ho urobiť. Bratislavčania majú oprávnené nároky na lepšie cesty, čistotu, zeleň a my chceme tieto ich nároky plniť. Preto presne vieme, že zvýšené príjmy pôjdu presne do týchto oblastí, ako aj na poslanecké priority,“ povedal primátor. Navyše, keďže polovica zvýšených príjmov ide priamo do mestských častí aj tie budú môcť podľa primátora jednoduchšie riešiť svoje problémy – napríklad Karlova Ves by už nemusela zatvárať školu na Veternicovej.

Daň z nehnuteľnosti je potrebné upraviť, keďže mesto v súčasnosti porušuje zákon. Bratislava totiž prekračuje zákonom povolený 10-násobok rozdielu medzi najnižšou a najvyššou sadzbou u stavieb – rozdiel dosahuje v Bratislave až 28-násobok. Bratislava je navyše aj dlhodobo podfinancovaná. Má na obyvateľa menej peňazí ako akékoľvek iné krajské mesto. Vedenie mesta preto hľadá rezervy všade. Zároveň primátor Nesrovnal rokuje aj s vládou SR. „Rokovania s vládou síce priniesli dotáciu, ja ale chcem, aby vláda zaviedla pravidelný príspevok na výkon funkcie hlavného mesta. Musíme však robiť aj vlastné opatrenia. Ušetrili sme zjednotením verejného obstarávania, šetríme aj zlepšením manažmentu úradu či kontrolou výberu dane z nehnuteľnosti. Mojim cieľom je dosiahnuť spravodlivé financovanie Bratislavy ako hlavného mesta,“ dodal primátor.