Praha, Budapešť a Varšava v záujme hotelových operátorov

  • 1. 2. 2021

Hotelový trh je stále v záujme hotelových operátorov aj napriek veľkému zásahu pandémiou koronavírusu a jeho následkami. V regióne CEE a SEE najväčší záujem zaznamenávame v Prahe, Budapešti a Varšave a viacerými menšími regionálnymi mestami, najmä poľskými, ktoré sa nachádzajú  v rebríčku top 30.

Bratislava sa umiestnila na 18-tom mieste, pretože miestny hotelový trh v minulom roku zaznamenal pokles priemerných tržieb za izbu o 76,4 % oproti predchádzajúcemu roku, s priemernou ročnou obsadenosťou na 19%. Hoteloví operátori veria v pomerne rýchle zotavenie trhu, pre menšie mestá už v 2022 a hlavné mestá v 2024.

Realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield uskutočnila exkluzívny prieskum hotelov Operator Beat za 4.kvartál 2020, medzi regionálnymi a medzinárodnými hotelovými operátormi aktívnymi v regiónoch CEE a SEE. Prieskum skúmal preferencie, plány a vývoj hotelových operátorov, ako aj ich názory na vplyv COVID-19 a očakávania oživenia trhu. Účelom tohto prieskumu je zvýšiť porozumenie hotelových trhov v regióne CEE a SEE a vyhliadky na oživenie v tomto sektore, a tým podporiť zainteresované strany v ich obchodných aktivitách v celom regióne.

Praha: rekordný prepad tržieb

Údaje o európskom hotelovom trhu v roku 2020, ktoré práve zverejnila spoločnosť STR, potvrdzujú, čo bolo viditeľné už v priebehu minulého roka: Praha bola medzi hotelovými trhmi Európy najviac postihnutá dopadmi koronavírusovej krízy. Medziročný prepad priemerných tržieb na izbu dosiahol 84,6 percenta, podobne bola postihnutá už len Barcelona, ​​Rím a Lisabon. Vplyv na ostatné hlavné hotelové trhy v Európe bol o niečo menší, s priemerným poklesom tržieb na izbu o 69,7 percenta. Hlavným dôvodom poklesu tržieb v Bratislave bol prepad obsadenosti o 71,7 percenta (na 19 percent), ale tiež zníženie priemerných cien o 16,6 percenta na 66,50 eur za izbu. Pokles cien ubytovania bol nižší ako celkový priemer v Európe (-18.4%), čiastočne vďaka zníženiu DPH pre ubytovacie služby z 20% na 10%.

David Nath, partner a vedúci hotelového tímu pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield: "Aj napriek tomu, že sa Bratislava celkovo umiestnila len v druhej polovici v rebríčku atraktívnych miest pre hotelovú expanziu, cez 37% operátorov povedalo že majú veľký záujem na tento trh stúpiť alebo rozšíriť svoje pôsobenie."

V rebríčku atraktivity tridsiatich miest v uvedených regiónoch zaujala Praha popredné miesto: na stupnici 1 až 10 dosiahla priemerných 8,8 boda. S 8,3 bodmi nasleduje Budapešť, s 8,1 bodmi Varšava, štvrtú pozíciu zaberá Bukurešť s 7,6 bodmi, na piatom mieste je s 7,3 bodmi Krakov len veľmi tesne pred šiestym Dubrovníkom. Bratislava sa umiestnila na osemnástom mieste s 5,7 bodmi, tesne za Rigou a Ľubľanou, ale pred Tiranou a Debrecínom.

Tabuľka 1: Rebríček atraktivity destinácií v regiónoch CEE a SEE – TOP 10

Umiestnenie Mesto Krajina Počet bodov
1 Praha Česká republika 8,8
2 Budapešť Maďarsko 8,3
3 Varšava Poľsko 8,1
4 Bukurešť Rumunsko 7,6
5 Krakov Poľsko 7,3
6 Dubrovník Chorvátsko 7,3
7 Gdaňsk Poľsko 7,2
8 Vratislav Poľsko 7,1
9 Sofia Bulharsko 6,7
10 Záhreb Chorvátsko 6,6

Zdroj: Cushman & Wakefield, prieskum Operator Beat

Minulý rok sa hotely nepredávali, tohto roku by sa mala situácia zlepšiť

Bořivoj Vokřínek, partner v strategickom poradenstve a vedúci výskumu v oddelení hotelových nehnuteľností za región EMEA, Cushman & Wakefield: V roku 2020 sme na Slovensku nezaznamenali žiadne výrazné hotelové transakcie, keďže boli pozastavené. Avšak aktivita investorov ožíva, vzhľadom na záujem o hotelové akvizície v Bratislave.

Zotavenie v rokoch 2022 - 2024

Prieskum hotelových operátorov zisťoval tiež ich očakávania ohľadom zotavenia sektora z dopadov krízy koronavírusu. Dosiahnutie podobnej úrovne ako v roku 2019 väčšina z nich očakáva medzi rokmi 2022 a 2024, pričom termín sa líši v závislosti na význame a veľkosti destinácie. Najdlhšie má trvať zotavenie hlavných miest: takmer polovica respondentov si myslí, že k nemu dôjde v roku 2024. Tieto odhady korešpondujú s predpoveďou Oxford Economics.

Väčšie a dôležitejšie regionálne mestá by mali byť na tom lepšie ako hlavné mestá: cez polovicu respondentov odhaduje zotavenie na rok 2023. Ešte rýchlejšie by sa podľa nich mala zotaviť menšie regionálne mesta, ktorým pomáha domáci dopyt: najväčšia časť respondentov odhaduje rok 2022.

Koronakríza samozrejme ovplyvnila tiež výstavbu nových projektov: väčšina respondentov síce uviedla, že všetky alebo väčšina ich pokračuje podľa plánu, ale časť projektov bola oneskorená či zrušená. Rast ponuky sa teda v najbližších rokoch spomalí, čo zotavenie trhu napomôže.

Preferencie typov zmlúv sa menia

Kríza COVID-19 spôsobuje zmeny v obchodných podmienkach. 75% respondentov uviedlo určité zmeny, z toho 31% uviedlo významné zmeny spôsobené pandémiou. Hoteloví operátori aj napriek tomu pokračujú v hľadaní možností expanzie v regióne, pričom asi 47% respondentov stále ponúka prenájom, hoci iba na vybraných trhoch a v najlepších lokalitách. Okrem toho je takmer 35% operátorov ochotných zvážiť investovanie do vlastného kapitálu (vlastníctvo / JV obchody), hoci dve tretiny z nich naznačujú, že je to len na vybraných trhoch / najlepších miestach.

SF/sk