Priemerné nájomné v bratislavských rezidenciách rastie

  • 18. 2. 2014

[caption id="attachment_6882" align="alignright" width="300"]

Predchádzajúca tabuľka nám prezrádza, že finančne najdostupnejším bývaním v Bratislave je kúpa a splácanie staršieho bytu. Financovanie kúpy staršieho bytu je o 51,5% výhodnejšie ako financovanie kúpy podobnej novostavby a o 16,5 percentuálneho bodu výhodnejšie ako platenie nájmu za podobný byt (nehovoriac o výhodách vlastníctva).

V porovnaní troch, dopytom veľmi obľúbených, lokalít – Ružinov, Nové Mesto a Petržalka vychádza ako najdostupnejšia možnosť kúpa staršieho trojizbového bytu v Petržalke. Za ten bude jeho majiteľ pri dnešných trhových podmienkach platiť v priemere 474,8 € mesačne. Najnákladnejšou možnosťou bývania je kúpa nového trojizbového bytu v mestskej časti Nové mesto.

„Ceny nájomného bývania naďalej stúpajú cca 5%-tným tempom ročne. Očakávame, že v segmente nájomného bývania dôjde v horizonte dvoch rokoch k stabilizácii cien,“ uzatvára analýzu Matúš Jančura. „Dôvodom bude ich široká ponuka a tlak na cenu zo strany substitútov na trhu (kúpa bytu), pretože splátka úveru na nehnuteľnosť sa už dnes v mnohých prípadoch stáva výhodnejšou ako platenie nájomného. Ako ďalší dôvod pre pokles nájomného je úbytok dopytu zo strany študentov – z dôvodu zlepšujúcich sa možností internátneho bývania. Príčinou bude aj demografický vývoj, keďže deväťdesiate roky boli populačne slabšie.“

Makroekonomické údaje za predchádzajúce obdobia a ani makroekonomické očakávania nie sú nastavené na výrazné oživenie ekonomiky. Preto BENCONT INVESTMENTS nepredpokladá v krátkej budúcnosti v tejto oblasti výrazne zmeny.

Ilustračné foto a tabuľky: Bencont Investments