Priemyselná a stavebná produkcia podľa NBS

  • 14. 2. 2016

[caption id="attachment_6466" align="alignright" width="300"]

Vzhľadom na vysoké tempo rastu prác inžinierskeho staviteľstva v roku 2015, môžeme v tomto roku očakávať ich slabší vývoj. Rast v stavebníctve by naopak mali viac podporovať súkromné developerské projekty.