Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa za celý druhý štvrťrok vyvíjal priaznivo. Stavebníctvo pokleslo.

  • 15. 8. 2016

[caption id="attachment_6281" align="alignright" width="300"]

Naopak, určité sklamanie predstavuje elektrotechnický priemysel, ktorý napriek rastovým očakávaniam za prvým štvrťrokom zaostával.

Medzimesačne priemysel mierne klesal. V porovnaní s májom sa vytratil prorastový vplyv elektrotechnického a petrochemického priemyslu. Rovnako sa nenaplnili predpoklady zrýchlenia automobilového priemyslu pred dovolenkovým obdobím, ktoré bolo tento rok čiastočne posunuté už na začiatok letných prázdnin.