Priemyselná a stavebná produkcia v júli 2016

  • 11. 9. 2016

[caption id="attachment_6259" align="alignright" width="300"]

Taktiež medzimesačne priemysel zaznamenal hlboký pokles (16,9 %) v dôsledku výpadku výroby áut. Pri zachovaní tempa výroby z minulého roka a abstrahovaní od iných vplyvov, sa v júli 2016 vyrobilo o približne 43 tisíc áut menej. Ak by v júli automobilky celozávodné dovolenky nemali a vyrábali by tempom ako doteraz, priemysel by podľa výpočtov medzimesačne mierne rástol o 0,2 %.

Posun dovolenkového obdobia sa však pravdepodobne prejavil aj v iných odvetviach priemyslu, keď s výnimkou výroby ropných produktov, kovov a dodávky elektriny všetky odvetvia medzimesačne klesali. Medziročne sa priemysel prepadol o 14,3 % pričom vyššie poklesy zaznamenal iba v krízovom roku 2009.