Primátor Nesrovnal: Bratislave sa darí, výsledky je vidieť

  • 5. 12. 2016

[caption id="attachment_6144" align="alignright" width="300"]Primátor Nesrovnal: Bratislave sa darí, výsledky je vidieť[/caption]

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je v polovici svojho volebného obdobia. Pri tejto príležitosti predstavil odpočet svojej doterajšej práce a plány na nasledujúce dva roky.

„V týchto dňoch som v polovici mandátu. Máme za sebou 2 roky obrovského úsilia a práce. Poviem to otvorene, keď sa problémy neodkladajú, ale sa riešia, veci sa hýbu a výsledky je vidieť. Som naozaj rád, že sa po tých dvoch rokoch máme čím pochváliť, pretože Bratislave sa darí a naše výsledky to potvrdzujú,” skonštatoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Podľa primátora sa v Bratislave začali hýbať nielen atraktívne projekty, ale aj tie, ktoré mnoho rokov nikto neriešil. „Mnohé veci v meste nefungovali, mnohé veci boli niekde na dne skrine a všetci sa tvárili, že neexistujú. Ja s mojim tímom sme ich začali riešiť, hoci sme vedeli, že to nebude ľahké a že nám nie vždy všetci zatlieskajú,” doplnil primátor.

Najväčším úspešným projektom bolo bezpochyby ukončenie výstavby Starého mosta a spustenie električky do Petržalky. Nedokončením tohto projektu včas hrozilo, že mesto sa ocitne v nútenej správe. Stavba stála, na Štúrovej rástli paradajky a projekt bol v časovej tiesni. „S potešením môžem konštatovať, že projekt sme stihli dokončiť však a dobre, zachránili sme Bratislavu pred nútenou správou a dnes, po 55 rokoch, ho využívajú desiatky tisíc ľudí denne! Navyše, od spustenia električky sa prepravilo už viac ako 2 milióny cestujúcich,” uviedol primátor. Veľkým pozitívom je aj dobre pokračujúca príprava výstavby druhej časti trate až na koniec Petržalky, ktorá by sa mala začať v priebehu roku 2018.

Veľmi viditeľným výsledkom sú aj opravené cesty. „Len za tento rok sme opravili viac ciest ako za celé uplynulé volebné obdobie,“ povedal primátor. Hlavné mesto len v roku 2016 opravilo približne 50 km ciest vrátane 5 km chodníkov, 70 ks bezbariérových úprav a 10 ník na zastávkach MHD. Mesto v takýchto masívnych opravách plánuje pokračovať aj v roku 2017. Po rokoch sľubov sú navyše v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhnuté aj financie na systém bikesharingu.

Za posledné 2 roky sa zmeny dotkli aj zelene v meste – hlavné mesto vysadilo 400 nových stromov, mesto sa zároveň pustilo aj do efektívnejšej údržby zelene a pripravilo balíček „zelených“ opatrení na zlepšenie kondície zelene v meste. Mesto zakúpilo nové odpadkové koše nielen priamo do ulíc, ale taktiež na zastávky MHD, odstránilo graffiti z dôležitých verejných priestorov, vymenilo viaceré hrdzavé zábradlia, zrevitalizovalo viaceré verejné priestory (Dunajskú promenádu, predstaničné námestie, Kollárovo námestie a ďalšie).

„Obrovský kus práce sa nám podaril aj v oblasti vizuálneho smogu. Po 428 trojnožkách či hypercube-och, ktoré sme odstránili, a vypovedaných zmluvách na reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia sme sa pustili aj do boja s ďalšími veľkými nelegálnymi reklamnými plochami a v týchto dňoch postupne odstraňujeme prvých 100 bilbordov. Navyše, žiadne nové reklamy nepovoľujeme,“povedal primátor Nesrovnal. Mesto zároveň spravilo pasport reklamných zariadení a pripravuje manuál vonkajšej reklamy.

Vedenie mesta má ambíciou spraviť poriadok aj v parkovaní, preto primátor Nesrovnal predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia k parkovacej politike. „Pripravili sme VZN, ktoré absolútne rešpektuje potreby mestských častí a mesto plní len funkciu strechy – tak, aby sme nemali 17 parkovacích politík, ale jednu, aby sme nemali obyvateľov 17 obcí bez výhod v iných mestských častiach, ale občanov jednej Bratislavy, ktorí majú lepšie podmienky na parkovanie,” doplnil primátor.

Mestu sa takisto podarili aj viaceré nepopulárne opatrenia, ktoré však boli veľmi dôležité z hľadiska lepšieho financovania Bratislavy. Išlo napríklad o úpravu dane z nehnuteľnosti či prípravu všeobecne záväzného nariadenia k miestnemu poplatku za rozvoj. „To všetko sú systémové opatrenia na to, aby sme mohli Bratislavu rozvíjať aj ďalej a robiť pekné projekty na skvalitnenie života našich obyvateľov,“ uviedol primátor. „Navyše za posledné 2 roky sme do infraštruktúry, dopravy, MHD a zelene investovali najviac peňazí v histórii Bratislavy a aj napriek tomu sa nám podarilo znížiť dlhodobé záväzky mesta ako aj záväzky po splatnosti. Rovnako sme tak znížili percento zadĺženia“ dodal Nesrovnal.

Viaceré zrealizované projekty sa týkajú aj mestského urbanizmu. Mesto predstavilo koncept výškovej regulácie, na ktorej pravidlá sa čaká viac ako 15 rokov, pripravilo aj manuál umiestňovania predajných stánkov, ale spravilo aj ďalšie projekty.

V sociálnej oblasti sa mesto snaží nastaviť systémovo prácu s ľuďmi bez domova, pričom historicky prvýkrát zorganizovalo mesto v spolupráci s partnermi sčítanie ľudí bez domova spojené s dotazníkovým prieskumom, podporuje domovy sociálnych služieb a organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, zabezpečilo nové hudobné nástroje pre deti v základných umeleckých školách, rozšírilo parkové plochy a opravilo viaceré detské ihriská, postavilo novú turistickú rozhľadňu, domček na strome, opravilo viaceré cesty v bratislavskom lesoparku a mnohé ďalšie.

„Do úradu som nastúpil ako nezávislý primátor bez podpory politických strán. Vedel som, do čoho idem a je to približne tak, ako som očakával. O každú vec musíme tvrdo bojovať a nachádzať podporu. Spravili sme už ale obrovský kus práce, zlepšilo sa množstvo vecí a ešte nemenej nás čaká. Ja prvý si uvedomujem, že na každú dobrú vec, ktorá sa podarí, je tu ďalších desať, ktoré čakajú na riešenie. Ale ideme postupne a nebojíme sa tieto problémy riešiť,“ deklaroval primátor. „Posúvame veci dopredu v najdôležitejších oblastiach mesta – a robíme to tak, aby bol ten pokrok aj udržateľný. Urobím všetko preto, aby sme v tomto trende pokračovali a o dva roky si budem môcť povedať, že sme urobili dobrú robotu, na ktorú som hrdý,“ povedal primátor a prezradil, na ktoré oblasti sa chce zamerať v nasledujúcom období.

Primátor Nesrovnal sa chce v ďalších dvoch rokoch venovať hlavne 3 oblastiam: kvalite verejných priestorov (oprave námestí, rekonštrukcii Trnavského mýta, rozširovaniu parkov či znižovaniu vizuálneho smogu), doprave (opravám ciest, rekonštrukcii električkových radiál, výstavbe predĺženia električkovej trate v Petržalke, posilneniu cyklodopravy) a príprave zákona o Bratislave (v podobe lepšieho financovania a kompetenčnej zmeny v štvorstupňovom riadení).