Primátor Nesrovnal: Finálne riešenie parkovacej politiky bude výhodné pre Bratislavčanov

  • 26. 10. 2016

[caption id="attachment_6218" align="alignright" width="300"]Primátor Nesrovnal: Finálne riešenie parkovacej politiky bude výhodné pre Bratislavčanov[/caption]

Bratislava je posledným hlavným mestom členských štátov EÚ, ktoré nemá zavedenú jednotnú parkovaciu politiku. V utorok 18. októbra sa uskutočnilo zasadnutie Komisie dopravy a informačných systémov, na ktorom poslancom mestského zastupiteľstva a členom komisie primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a experti hlavného mesta a spoločnosti Deloitte predstavili model fungovania parkovacieho systému v Bratislave.

„Parkovacia politika patrí k z najzásadnejším bodom môjho pôsobenia ako primátora Bratislavy. Presadiť sa ju nepodarilo žiadnemu z mojich predchodcov. Parkovacej politike sa venujeme takmer dva roky a môžem s radosťou konštatovať, že sa blížime k finálnemu riešeniu, ktoré bude výhodné pre všetkých zúčastnených – pre mesto, mestské časti, ale hlavne pre Bratislavčanov,“ povedal primátor Ivo Nesrovnal. Ako ďalej dodal, hlavným cieľom zavedenia jednotnej celomestskej parkovacej politiky je menej áut v meste a viac miesta na parkovanie pre rezidentov.

Podľa Nesrovnala sa mesto rozhodlo pre verziu, kde oveľa väčšie možnosti dostanú jednotlivé mestské časti. „Presne toto je pole, kde vnímam jasnú kompetenciu mestských častí, ktoré najlepšie vedia, čo potrebujú ich obyvatelia na každej konkrétnej ulici,“ doplnil primátor. Centrálna bude podľa neho len strecha systému, ktorú bude spravovať mesto. Primátor ďalej parkovaciu politiku považuje za základný nástroj mesta v oblasti regulácie individuálnej automobilovej dopravy. Zároveň je systém podľa neho veľkým krokom smerom k ďalšiemu skvalitneniu služieb mesta svojim občanom, pretože bude vybudovaný tak, aby spĺňal všetky nároky moderného mesta a jeho obyvateľov.

Audit pred zavedením parkovacej politiky vykonala spoločnosť Deloitte. „Okrem interných kapacít sme využili aj externých odborníkov a navrhli sme riešenie, ktoré by malo vyhovovať všetkým zúčastneným,“ povedal Nesrovnal. Podľa predsedu Komisie dopravy a informačných systémov Jozefa Uhlera je parkovacia politika prvým veľkým krokom k tomu, aby si mesto a mestské časti vedeli regulovať množstvo áut v uliciach. „Cieľom je poriadok v uliciach, menej áut a viac miesta pre ľudí,“ povedal Uhler. Parkovacia politika podľa neho zároveň umožňuje uprednostňovať Bratislavčanov aj v iných mestských častiach, a preto verí, že sa do nej zapoja všetky mestské časti.