Proces stabilizácie domáceho trhu s nehnuteľnosťami pokračuje

  • 14. 12. 2010

[caption id="attachment_7869" align="alignright" width="300"] Podobné skúsenosti z Prešova prezentoval aj konateľ realitného centra ARCHEUS Rastislav Štalmach. Slabý predaj nových bytov podľa neho súvisí aj s ich zlou konfiguráciou: nadbytok 3-izbových bytov v novostavbe, hoci trh požadoval najmä menšie byty. V segmente domov a vilového bývania registrujú v Prešovskom kraji všeobecný nedostatok novostavieb. No podľa Štalmacha je jednou z vážnych príčin aj nedostatok pozemkov na tento účel. Tieto sa pritom v očakávaní nárastu ich ceny dlhšie nepredávali. Nedošlo k tomu, a tak v ostatných mesiacoch registrujú aj predaj väčších pozemkových celkov.

Budúcoročné prognózy vývoja na slovenskom trhu s realitami teda nijaké zvláštne „zemetrasenia“ nepredpokladajú. A Košice s ich okolím môžu profitovať nielen zo zhusťujúcich sa zahraničných i domácich prezentačných aktivít pod hlavičou EHMK 2013, ale aj z reálnych ponúk lokalít pre developerov a ďalších investorov. Aj u nich platí zásada, že šťastie praje pripraveným.

Vizualizácie – Bischoff & Compagnons (1–4), IQS Košice (5,6), IMMORENT Delta (7)
1,2,3,4 – EcoPoint Office Center Košice
5,6 – Polyfunkčný objekt Ipeľská IQS Košice
7 – IMMOPARK Košice